Werk, inkomen en armoedebeleid

Forza! wil in Haarlemmermeer de mogelijkheid hebben om het aangaan van schulden door kwetsbare groepen tegen te gaan door het inhouden van de vaste lasten op bijstandsuitkeringen.

Het huidige college heeft ervoor gezorgd dat, terwijl de economie groeide, het aantal bijstandsuitkeringen tussen 2014 en 2018 van 1430 naar ruim 2100 is gestegen. Een toename van 40%! Dat is wat Forza! betreft onacceptabel. Zeker in een gemeente met meer banen dan inwoners.

 

Iets terugdoen voor je uitkering

De tegenprestatie voor het krijgen van een bijstandsuitkering is nog onvoldoende van de grond gekomen. Het huidige college heeft er in ieder geval niets mee gedaan. In Haarlemmermeer doe je als het aan van Forza! ligt en mits gezond van lijf en leden, twintig uur per week iets terug voor de maatschappij. Heel normaal vinden wij van Forza! Bovendien blijkt uit alle onderzoeken dat mensen die een tegenprestatie verrichten zich gezonder en gelukkiger voelen. Als je thuis koffie kan inschenken dan kan je dat ook in een verpleegtehuis. Om maar wat te noemen.

Seniorenpardon

Forza! is voor de invoering van een seniorenpardon voor 60+’ers waarbij de plicht om te solliciteren bij het ontvangen van een bijstandsuitkering vervalt en zij de resterende tijd tot hun AOW gerechtigde leeftijd wekelijks 20 uur vrijwilligerswerk gaan doen.

Werk en inkomen

Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van ieder individu om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.

Integratie en inspanningsverplichting

Forza! is van mening dat het zoeken en vinden van werk allereerst een verantwoordelijkheid is van de betrokkenen zelf. Forza! vindt het vanzelfsprekend dat mensen met een bijstandsuitkering zich actief inspannen om een baan te vinden. Als het aan Forza! ligt wordt degene die dat niet doet, uiteindelijk gekort op zijn uitkering. Dit geldt ook voor inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen deze te leren. Of wanneer mensen zich dusdanig kleden of gedragen dat zij daardoor veel moeilijker aan een baan komen.

Forza! is van mening dat wanneer een potentiële werkgever merkt dat iemand de sollicitatieplicht niet serieus neemt, hij dat makkelijk moet kunnen melden bij de gemeente.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vindt ontheffing van de sollicitatieplicht plaats voor mensen met een bijstandsuitkering.

 

Harde aanpak bijstandsfraude

Fraude met uitkeringen is misbruik maken van een regeling ingericht voor de allerzwaksten en diefstal van gemeenschapsgeld. Fraude ondermijnt de maatschappelijke solidariteit. Deze solidariteit is belangrijk en nodig om dergelijke voorzieningen in stand te kunnen houden.

Forza! wil dat de gemeente sterk inzet op het bestrijden van deze fraude. Forza! wil dat het organiseren van bewijslast van fraude gemakkelijker wordt en dat controleteams qua bemensing worden versterkt. Daarnaast zal de gemeente coulant moeten omgaan bij duidelijke vergissingen.

Forza! vindt dat het in anonieme meldpunt bijstandsfraude op de gemeentelijke website meer aandacht moet krijgen. Onterechte uitkeringen worden als het aan Forza!  ligt ten allen tijde teruggevorderd, ook wanneer de betrokkene in een andere gemeente of land is gaan wonen. 

Afschaffen Social Return

Social return leek een mooi instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten aannemen door bedrijven die mee willen dingen bij gemeentelijke aanbestedingen. Social Return bleek ook negatieve neveneffecten te kennen. Bedrijven ontslaan hun minder presterende, vaak oudere werknemers om plaats te maken voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bleek dat bedrijven niet of nauwelijks investeren in hun nieuwe medewerkers en deze na een paar maanden weer ontslaan. Forza! vindt dat de gemeente niet moet willen gaan over het personeelsbeleid van ondernemingen. Social Return moet dan ook worden afgeschaft.

Armoedebeleid

Forza! vindt dat het gemeentelijke armoedebeleid niet gericht moet zijn op inkomensondersteuning, maar op het kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Met geld geven los je geen armoede op.

Daarnaast vindt Forza! dat er armoedebeleid ontwikkeld moet worden dat specifiek gericht is op kinderen.

Kindpakketten

Forza! wil dat de gemeente in samenwerking met de Voedselbank en eventueel Stichting Leergeld ‘kindpakketten’ samenstelt met de basisbenodigdheden voor gezinnen die armoede kennen. Het kindpakket bestaat bijvoorbeeld uit bonnen voor winter- en zomerkleding, zwem- en andere sportlessen en bibliotheek- en openbaar vervoerpasjes. Forza! vindt voor deze zaken het geven van geld niet wenselijk, omdat het risico te groot is dat dit aan andere zaken wordt besteed.