Voorwoord 2018-2022

Op 21 november 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Haarlemmermeer gaat fuseren met de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Forza! is uw lokale partij die al 12 jaar actief is in Haarlemmermeer.
Met heldere standpunten en een aansprekende stijl van politiek bedrijven is Forza! een constante factor in de lokale politiek. Een factor waar men niet om heen kan. Niet gehinderd door Haagse inmenging behartigen wij alleen uw belangen. Met recht een lokale partij.
Forza! gaat ook dit keer weer met een uitgebalanceerd en lokaal verkiezingsprogramma de verkiezingen in. Forza! staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprek wordt gevoerd met de mensen en ondernemers in onze prachtige gemeente. Met trots presenteer ik dan ook ons verkiezingsprogramma waarmee we niet alleen visie en lef tonen, maar ook laten zien dat de inwoners bij ons centraal staan en dat uw stem bij ons in goede handen is.
Ons motto is ‘eerst wat moet, dan pas wat kan.’
Met ons verkiezingsprogramma laten we zien dat we bereidt zijn bestuursverantwoordelijkheid te nemen, waar bij wij geen enkele partij bij voorbaat uitsluiten en dat lokale belangen zwaarder zullen wegen dan ideologische belangen. Uiteindelijk zijn wij er voor u.
De nieuwe gemeente staat straks voor grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, de toekomst van Schiphol, veiligheid op straat, samenwerking in de Metropoolregio, huisvesting van statushouders, duurzaamheid en het nog beter betrekken van inwoners van Haarlemmermeer bij belangrijke onderwerpen. Dit zijn stuk voor stuk thema’s waar Forza! een heldere en duidelijke mening over heeft.
Door de komst van grote groepen immigranten en in haar kielzog de aanwezigheid van vooraanstaande linkse politieke activisten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. De politiek heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan. We zien dit bij discussies over Zwarte Piet, de straatnamen van zeehelden en Cowboy en indianenfeestjes die niet meer mogen voor kinderen.
Voor Forza! zijn de Nederlandse cultuur en gebruiken leidend bij de afwegingen die zij in het politieke domein moet maken. Forza! wil niet tornen aan de vrijheid van meningsuiting en moedigt het debat over de Nederlandse cultuur en identiteit met ons uitgangspunt aan. We moeten weer trots op onze Nederlandse cultuur en identiteit zijn. De Nederlandse vlag in de raadszaal is dan ook onontbeerlijk.
De culturele vorming en ontwikkeling van de Nederlandse burger is evenals het behoud van de bestaande cultuur in al zijn vormen van groot belang.
Forza! vindt dat de inwoners van Haarlemmermeer recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn met auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving en openstaat voor de ander. Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot zijn kerntaken en het aantal regels drastisch verminderen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.
Forza! Is met haar huidige kandidaten en uw steun meer klaar dan ooit om onze gemeente te besturen.