Veiligheid

Het zorgen voor een veilig dorp of  veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners van Haarlemmermeer  moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen. Forza! komt op voor slachtoffers, niet voor daders. Forza! vindt dat criminelen te laag worden gestraft. De pakkans van criminelen en overlastgevers moet worden vergroot. De gemeente moet schade altijd verhalen op de dader(s).  De mogelijkheden voor ouderen om thuis aangifte te doen moeten worden verruimd. Foto’s van gezochte criminelen of uiterlijke kenmerken moeten sneller bekend gemaakt worden omdat dit de opsporing bevordert.

Geweld tegen hulpverleners en ambtenaren

Handen af van onze hulpverleners; gewelddadig gedrag niet langer tolereren. Forza! wil extra straffen door bijvoorbeeld te onderzoeken of er bestuurlijke boetes opgelegd kunnen worden, gemeentelijke privileges kunnen worden afgepakt, een uithuisplaatsing of met het korten op of afpakken van een bijstandsuitkering.

 

Forza! wil dat altijd aangifte wordt gedaan tegen wie die zich gewelddadig gedraagt binnen gemeentelijke instellingen of tegen ambtenaren en cliënten van de gemeente. Ook worden deze mensen (tijdelijk) uitgesloten van de dienstverlening door de desbetreffende instelling.

 

Dierenbeulen

Forza! vindt dat veroordeelde dierenbeulen het onmogelijk gemaakt moet worden een huisdier te bezitten.

Cameratoezicht

De politie en het toezichthouders van Handhaving en Toezicht kunnen niet overal tegelijk zijn. Permanent of tijdelijk cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten.

Forza! pleit voor samenwerking tussen politie en private veiligheidsdiensten op het gebied van cameratoezicht in de openbare ruimte.

DNA spray en andere preventiemaatregelen tegen overvallen

Forza! wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij de aanschaf van DNA spray en/of andere preventieve maatregelen tegen overvallen.

Meer “blauw” op straat

Een van de belangrijkste taken van de lokale overheid is handhaving van de openbare orde. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte, vooral in de nachtelijke uren. Forza! vindt dat er nog steeds te weinig agenten zichtbaar zijn in Haarlemmermeer. De gemeente zou zich in moeten zetten  voor meer (wijk)agenten. Te weinig politie op straat kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Minder achter het bureau, meer actief op straat, in wijken en in kernen.

Versterking van het Team Handhaving en Toezicht

Zelfs bij uitbreiding van de politiesterkte in onze gemeente blijven veel taken op het gebied van preventie en bestrijding van overlast liggen. Daarom is een forse uitbreiding van het gemeentelijk team Handhaving en Toezicht volgens Forza! hard nodig.

Ook het takenpakket van Team Handhaving en toezicht behoeft enige aanpassing. Van minder parkeercontroles naar meer preventieve surveillance, gericht op het voorkomen van overlast, inbraken en overvallen, ook ’s avonds en ’s nachts.

High impact crimes

Inwoners van Haarlemmermeer  moeten zich veilig voelen in hun eigen huis. Forza! wil daarom dat met kracht het aantal woninginbraken en andere high impact crimes wordt bestreden. Het opsporen en berechten van inbrekers moet dan ook prioriteit krijgen bij gemeente, politie en Openbaar Ministerie.

Overlast door jongeren

Er bereiken ons veel klachten van overlast door jongeren. Forza! is voor een harde aanpak. Een lik-op-stuk beleid is nodig. Dat vereist een forse inspanning van de politie, Team Handhaving en toezicht en andere betrokkenen. Er moet gekeken worden welke maatregelen in preventieve zin genomen moeten worden om overlast te voorkomen. Alle fysieke schade die deze jongeren veroorzaken, zal volledig op hen (en/of hun ouders) verhaald worden. De  boodschap moet duidelijk zijn: “Wie vernielt, betaalt!”

Verder is Forza! voor een blow- en drankverbod rondom alle scholen in Haarlemmermeer.

 

Huiselijk geweld

Forza! vindt dat het taboe op huiselijk geweld doorbroken moet worden. Dat een ieder die met huiselijk geweld in aanraking is geweest, hulp zou moeten krijgen.

Wanneer er kinderen in het spel zijn, moet er ook een passende oplossing gevonden worden voor het woonprobleem dat ontstaat als een stel, waar sprake van huiselijk geweld is geweest, uit elkaar gaat.

Het kan niet zo zijn dat de kwetsbare kinderen niet op hun vertrouwde school kunnen blijven en hun sociale contacten kwijtraken wanneer er toch al zo veel om hen heen verandert.

De politie zou zich nog toegankelijker moeten opstellen t.a.v. zowel slachtoffers als plegers van huiselijk geweld. Huiselijk geweld krijgt prioriteit in Haarlemmermeer.

 

Nu is het nog zo dat de politie Veilig Thuis inschakelt en na tussenkomst van Veilig Thuis is er geen vervolgtraject. Daar wil Forza! iets aan doen. Ruimte voor praatgroepen, lotgenotencontact, en indien gewenst, hulp bij opbouwen van een nieuw gezinsleven zonder de agressor. Bovendien wil Forza! dat de ook pleger hulp krijgt, zodat deze niet weer de fout in gaat.

 

Toezicht bij de stranden van de plassen

Forza! vindt dat op warme en drukke dagen er fysieke toezicht moet zijn door gekwalificeerde lifeguards bij de strandjes van de Toolenburg plas en de plas in het Haarlemmermeerse bos en dat de gemeente dat moet faciliteren.

 

Taakstraffen

Forza! wil dat iedereen die een taakstraf heeft opgelegd gekregen, deze zichtbaar en bij voorkeur in de eigen wijk uitvoert. Forza! is van mening dat de gemeenschap daarmee kan zien dat taakstraffen daadwerkelijk uitgevoerd worden en dat een taakstraf geen pretje is. Voor bepaalde groepen jongeren is het nu zelfs stoer om een veroordeling te krijgen. Ze verdienen daardoor aanzien onder hun vrienden. Forza! wil dit tegengaan door de taakstraf in de eigen wijk uit te laten voeren. Zo maken we een taakstraf tot wat het zijn moet. Een straf.