Standpunten

De standpunten van Forza!

2018 – 2022

 • Het behouden en versterken van de Nederlandse identiteit en cultuur
 • Voorrang voor eigen inwoners bij woningtoewijzing. Afschaffen urgentie statushouders
 • Het snel realiseren van extra woningbouw. Gasloos indien mogelijk, maar vooral betaalbaar voor iedereen
 • Respect en aandacht voor onze senioren
 • Lagere lasten voor burgers en ondernemers d.m.v. terugdringen van overbodige en betuttelende regels.
 • Afschaffen van de hondenbelasting
 • Aanpak huiselijk geweld, kinder-en oudermishandeling.
 • Geen verdere islamisering (geen moskee en Islamitisch onderwijs)
 • Geen bezuinigen op zorg: goede zorg en hulp voor wie het nodig heeft. Geen wachtlijsten!
 • Veiligheid boven alles door meer wijkagenten en handhaving op straat.
 • Iedereen doet mee. Dus handhaven van de integratie-eisen. Deze zijn niet vrijblijvend.
 • Right to challenge; Inwoners kunnen taken van de gemeente overnemen
 • Een gemeente die zich beperkt tot haar kerntaken. Minder bemoeienis vanuit de gemeente en een kritische kijk op het verlenen van subsidies.
 • Directe invloed van inwoners bij belangrijke onderwerpen (referendum, participatie en de gekozen burgemeester).
 • Een schone, veilige, goede onderhouden groene leefomgeving
 • Een bloeiende luchthaven zonder de leefbaarheid en veiligheid uit het oog te verliezen
 • Zuinig omspringen met belastinggeld. Dus geen geldverkwistende prestigeobjecten.