Paul Vermeulen

Paul Vermeulen, fractiemedewerker Forza! Haarlemmermeer

Mijn naam is Paul Vermeulen en ik ben momenteel 65 jaar oud. Onlangs heb ik de weldoordachte keuze gemaakt om, na 49,5 jaar gewerkt te hebben, te stoppen met werken. Ik kom uit een gezin van 15 kinderen en ben dus opgegroeid om voor jezelf, maar zeker ook voor anderen op te komen. Van huis uit heb ik meegekregen; “als je wat gaat doen, doe het goed en maak het ook af”. Wat je in het leven wilt bereiken moet je vooral zélf regelen! Na 6 jaar brood- en banketbakker te zijn geweest, onder andere bij bakkerij Van Hensbergen in Nieuw-Vennep, heb ik 1977 de keuze gemaakt om naar de politie te gaan. Omdat men bij het intakegesprek vond dat ik, gezien de grootte van het gezin waarin ik ben opgegroeid, bewezen heb in groepen te kunnen werken(!) werd ik dezelfde dag nog aangenomen. Mijn hele politieloopbaan heb ik in Amsterdam doorgebracht, waarbij ik werkelijk alles van nabij heb meegemaakt. Dit varieert van de krakersrellen, kroningen, explosieven opsporen en zaken waarvan je denkt…dit hoort een mens eigenlijk niet te hoeven zien. Maar de kameraadschap en steun aan elkaar, de voldoening wat “voor de maatschappij” te kunnen betekenen, sleept je overal doorheen. Ik kijk dus zelf terug op een lange (43,5 jaar) politie carrière, waar ik officieel in januari 2021 in de rang van Inspecteur afscheid heb genomen.

Mijn hele leven heb ik al passie voor de politiek en ben en was een fervent kijker van de zender Politiek 24 en was nogal eens te vinden op de publieke tribune in de Tweede Kamer. Mijn eerste politieke ambitie is geweest het aansluiten bij de partij 50PLUS, met de grote ambitie om in Haarlemmermeer mee te gaan doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Door intern gekonkel, veroorzaakt door baantjesjagers, ben ik eerst uit het Provinciale Bestuur van 50PLUS gestapt en heb later de ambitie om in de Gemeenteraad van Haarlemmermeer ook opgegeven. Intern heeft deze partij zichzelf opgeblazen en bij het gekonkel voelde ik mij al langer niet meer thuis. Kennelijk heeft mijn vele aanwezigheid bij de raadsvergaderingen van de Gemeenteraad van de Haarlemmermeer, de wetenschap dat ik de ambitie om met 50PLUS in de Raad te komen had opgegeven dus de belangen van de “ouderen” én de jongeren niet meer kon verdedigen, raadsleden van Forza! Haarlemmermeer op het idee gebracht om mij te benaderen. Meerdere informele gesprekken volgden en de toekomstplannen voor Forza! Haarlemmermeer; hoe gaan we ons presenteren, welke inhoudelijke kant gaan we op, het vooruitzicht om wel “stevig”, maar respectvol te mogen/kunnen debatteren, het kiezen om de burger voorop te zetten door te gaan werken volgens het principe: De gemeente is er voor de burger, dus wij gaan proberen de burger zoveel als mogelijk te faciliteren om zijn/haar plannen/wensen te realiseren, in plaats van: dit kan niet, want dit past niet in ONZE plannen, hadden mij al vlot overtuigd.​

Gezien het bovenstaande zal het u niet verbazen dat mijn interesse en ambitie is om de belangen van onze “ouderen” zoveel mogelijk te mogen verdedigen/te behartigen. Dit begrip is jaren geleden bij mij ontstaan omdat persoonlijke situaties bij mij veel vraagtekens opriepen. DIT kan toch niet? Zo ga je toch niet met ouderen om? Verder hoop ik een speerpunt te kunnen maken van, de veiligheid en alles wat daarbij hoort. De “cijfers” spreken in alle rapporten over daling van de criminaliteit, maar het veiligheids gevoel bij de burgers daalt niet! De politie hoort dicht bij de burger te staan en met velen een vertrouwensband te hebben.

Momenteel ben ik voor Forza! Haarlemmermeer als fractiemedewerker aan de slag, om zoveel als mogelijk alle ins en outs te ontdekken en te leren. Hiermee blijkt toch dat het er nu eenmaal bij mij ingebakken zit: dienstbaar zijn aan de maatschappij. Ik hoop oprecht dat de kiezers van Haarlemmermeer nú en straks in 2022 bij de Gemeenteraadverkiezingen, stemmen op Forza! Haarlemmermeer. De partij die er alles aan doet om uw gemeentebelangen te verdedigen en te behartigen, die geen “verantwoording” schuldig is aan de partij in Den Haag en totaal vrij is om de focus uitsluitend op uw gemeentebelangen te richten, staat voor transparantie én integriteit en bewezen heeft dit ook daadwerkelijk te durven aan te pakken. Ik sta voor het duale debat en wil niet slaafs altijd de meerderheid volgen, indien nodig keuzes maken die in andermans ogen controversieel lijken, onafhankelijk, en waar nodig “zaken” durven benoemen en dit dan ook durven uit te leggen!

Daarom nu en in 2022, kies voor Forza ! Haarlemmermeer; Hét onafhankelijke geluid. “Eerst doen wat moet, daarna kijken wat kan”.

Contact met Paul

  • Mail: Paul.vermeulen@forza.nu