Verkiezingsprogramma 2019 – 2022

Klik hier en lees en download ons verkiezingsprogramma op PDF. formaat. 

Wilt u het verkiezingsprogramma liever op papier lezen? Stuur dan een mail naar: Forza@haarlemmermeer.nl met daarin je adresgegevens en hoeveel exemplaren je wenst te ontvangen, dan sturen wij ons verkiezingsprogramma kosteloos naar je toe!

Verkorte uitleg programma:

 • Voorwoord
  Forza! staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprek wordt gevoerd met de mensen in onze prachtige gemeente.
 • Missie van Forza!
  Forza! vindt dat de inwoners van Haarlemmermeer recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is.
 • 1. Bestuur, samenleving en publiekscontact
  Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden.
 • 2. Veiligheid
  Het zorgen voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente.
 • 3. Economische zaken en lastenverlichting
  Forza! heeft een Deltaplan Economie ontwikkeld, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren
 • 4. Zorg, welzijn en seniorenbeleid
  De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen.
 • 5. Integratie en minderhedenbeleid
  Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig!
 • 6. Werk, inkomen en armoedebeleid
  Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.
 • 7. Jeugd en onderwijs
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
 • 8. Cultuur, sport en recreatie
  In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!.
 • 9. Mobiliteit
  De bereikbaarheid van Haarlemmermeer is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van Schiphol en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente.
 • 10. Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving
  Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden.
 • 11. Wonen
  Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel.
 • 12. Volksgezondheid en milieu
  Een gezonde geest in een gezond lichaam.