Jordy Schaap


Mijn naam is Jordy Schaap, woonachtig in Hoofddorp en dit al een heel leven lang.

Tussen 2014 en 2018 was ik fractiemedewerker van Forza! en sinds 2 januari 2019 raadslid namens Forza!, de echte lokale partij in en voor Haarlemmermeer.

Ik heb als fractiemedewerker voor Forza! de afgelopen jaren de politiek van dichtbij gevolgd, meegemaakt en mij in dossiers verdiept. Niet altijd iets om blij van te worden.

Met recht dat onze slogan ook zegt dat ‘het veel beter kan’, want dat kan het ook! Daarvoor wil ik mij inzetten als raadslid. Een eerlijke en goede gemeente voor iedereen!


Contact:

Mail: Jordy.schaap@forza.nu

Rollen:

 • Raadslid
 • Fractiesecretaris
 • Lid van de excursiecommissie
 • Website- en Social Mediabeheer

Portefeuilles:

Bestuur, Samenleving & Publiekscontact

 • Stedenbanden
 • Radicalisering en terrorisme
 • Dierenwelzijn

Veiligheid

 • Gemeentelijke Dienstverlening
 • Lokale Democratie
 • Stedenbanden

Maatschappelijke Ontwikkelingen

 • Sociaal-Culturele accommodaties
 • (Jeugd) participatie
 • Preventie Jeugdoverlast
 • Spelen en Sporten
 • Mantelzorg en Respijtzorg
 • Cultuur
 • Musea en Erfgoed
 • Citymarketing

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Ontwikkeling Hoofddorp Centrum

Kwaliteit Fysieke Leefomgeving

 • Onderhoud Openbaar Groen
 • Beheer Gemeentelijke Begraafplaatsen
 • Hergebruik Grondstoffen en afvalpreventie
 • Inzameling afval
 • Zwerfafval
 • Beheer openbare verlichting en VRI’s
 • Saneren bodemverontreiniging

Projecten

 • Hoofddorp Centrum

Aanspreekpunt voor de kernen:

 • Aalsmeerderbrug
 • Abbenes
 • Buitenkaag
 • Burgerveen
 • Hoofddorp-Centrum
 • Hoofddorp-Noord
 • Hoofddorp-Oost
 • Hoofddorp-Pax
 • Huigsloot
 • Leimuiderbrug
 • Rijsenhout
 • Weteringbrug