Haarlemmermeer wil mensen na 50 jaar uit eigen koophuis zetten

Forza! heeft in aanvulling op eerdere vragen van de fracties van CU-SGP en CDA een aantal
vragen gesteld aan het college van B&W inzake deze kwestie.


Op het adres Lisserdijk 357A bevindt zich een woning welke in 1956 werd gebouwd door de vader
van de huidige bewoner die thans 72 jaar oud is dus destijds was hij een jongetje van 7.
Op dit adres is gedurende die tijd ieder jaar een WOZ beschikking bezorgd en ieder jaar is die
voldaan.

De huidige bewoner woont er sinds zijn trouwen en heeft op deze plek 5 inmiddels volwassen
kinderen grootgebracht waarvan er in 2018 een het bedrijf van zijn ouders heeft overgenomen. Bij
de overdracht werd ervoor gekozen het perceel waarop zich zowel de kassen van het bedrijft als het
woonhuis bevinden kadastraal te scheiden.

Deze kadastrale scheiding zorgde er kennelijk voor dat er bij de gemeente de situatie in ogenschouw
heeft genomen waarna iemand in de archieven is gedoken en tot de constatering kwam dat er voor
het woonhuis uit 1956 blijkbaar geen geldige bouwvergunning in de archieven terug te vinden was.
Hierop startte de gemeente zonder dralen een handhavingsprocedure die inmiddels 3 jaar
voortduurt en de bejaarde bewoners van genoemd adres thans in de laatste fase van hun leven
berooft van hun levensgeluk en ze dwingt hun zelfgespaarde pensioen uit te geven aan juridische
procedures met de gemeente.

Op Twitter laat Forza! fractievoorzitter Erik Vermeulen weten: ”Wij zitten met een erfenis van voormalig burgemeester Onno Hoes. Die heeft deze mensen in 2018 te kennen gegeven dat regels regels zijn. Ook het oordeel van de rechtbank miste iedere vorm van menselijkheid. Een samenleving gaat over mensen en niet over regeltjes. Als regeltjes samenlevingen in de weg staan moeten we van die regeltjes af”.

Lees de vragen die wij hierover gesteld hebben terug via de download link:


Onderstaande tekst: Bron; De Telegraaf + Haarlems Dagblad. Bart Boele 23 augustus 2021

HOOFDDORP – Een groot aantal raadsleden is verbijsterd over handhavingsacties van de gemeente Haarlemmermeer. Die wil inwoners na dertig en zelfs vijftig jaar uit hun eigen koophuis zetten omdat er documenten ontbreken of dingen niet goed zijn geregeld in de administratie van de gemeente.

Er zijn gevallen bekend waarbij bewoners van de Cruquiusdijk en de Lisserdijk dwangsommen zijn opgelegd voor het geval ze hun huis niet gaan verlaten. PvdA-fractievoorzitter Willem Klijn kent nog een aantal gevallen van inwoners die vooralsnog anoniem willen blijven. CDA, ChristenUnie-SGP en de PvdA hebben vragen gesteld aan het college van B en W, Forza gaat hetzelfde doen. SRH-raadslid Rinus Beusenberg speelt bij dat alles op de achtergrond een rol.

De bewoners aan de Lisserdijk in Lisserbroek zijn al sinds 2018 met de gemeente in discussie over hun pand. De gemeente kwam toen tot de conclusie dat er op hun grond een pand was gebouwd zonder vergunning. De bewoners reageerden verbaasd omdat ze er al sinds 1971 wonen. Dat wist de gemeente, want er valt elk jaar een aanslag voor de onroerendezaakbelasting op de mat die netjes wordt betaald.

Dat maakte de gemeente niet uit, die legde een dwangsom op om te verdwijnen omdat niet zou zijn aangetoond dat het pand er al sinds 1971 staat. Dat is opvallend, omdat de gemeente zelf in 1999 voor de wet Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ) het pand taxeerde op 281.000 gulden ofwel 127.512 euro. In het document staat dat het pand is vergeleken met woningen aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp en de Raasdorperweg in Lijnden. Ook staat er in dat de woning in 1956 is gebouwd.

In 2011 werd een nieuw bestemmingsplan voor Lisserbroek voorbereid en zijn er ambtenaren op bezoek geweest bij de bewoners van dit pand. Later kregen ze een brief waar in staat dat alles in orde is en dat ze niets hoefden te doen.

De zaak komt aan het rollen als er in 2018 een initiatief wordt genomen om een nieuwe woning op dezelfde plek neer te zetten. Het bouwvlak valt bijna helemaal in de gebiedsaanduiding geluidzone-gezoneerd industrieterrein vanwege een ernaast gelegen bedrijf en daarom mag er geen woning staan. Sindsdien spant de gemeente Haarlemmermeer zich in om de bestaande woning uit 1956 weg te krijgen.

One thought on “Haarlemmermeer wil mensen na 50 jaar uit eigen koophuis zetten

  1. Ik ben zelf ook slachtoffer van dit soort praktijken door de Gemeente en in mijn geval gaat het zelfs om een pand met kadastrale aanduiding Woonbestemming.
    Ik neem binnenkort graag contact op met Forza , want ik ken nog minimaal 2 a 3 andere gevallen waarin de Gemeente (onschuldige) burgers op straat zet. In de gevallen die ik ken gaat het overigens om arbeidsmigranten (Polen) alsook migranten van Surinaamse en Indonesische afkomst, wat de zaak niet minder erg maakt dan dit geval met het bejaard echtpaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.