Forza! maakt zich zorgen over uithuwelijkingen

Bron: Westerpost.nl, 11 juli 2021

HAARLEMMERMEER – Nu de zomervakantie is begonnen, dreigen honderden jongeren in Nederland slachtoffer te worden van huwelijksdwang of achterlating, zo waarschuwt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Het LKHA roept jongeren die bang zijn slachtoffer te worden op om hier in Nederland al hulp te zoeken of advies te vragen. 

Ook worden professionals, zoals docenten en jeugdwerkers, opgeroepen extra alert te zijn op signalen van potentiële slachtoffers. Er is een informatiepakket ontwikkeld met tips hoe ze met zo’n situatie kunnen omgaan.

Kwetsbare jongeren

Raadslid Jordy Schaap van de lokale partij Forza! maakt zich over het onderwerp ernstige zorgen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente; ‘’De zomervakantie is een uitstekende gelegenheid om kwetsbare jongeren onder het mom van een ‘vakantie’ mee te nemen en ze vervolgens tot huwelijk te dwingen en/of hun paspoort en communicatiemiddelen af te pakken. Reden hiervoor is dat in bepaalde culturen ouders of echtgenoten dwingen tot huwelijk om hun cultuur niet te laten verkwanselen of om te voorkomen dat de slachtoffers verwesterd raken. De praktijk wijst uit dat uithuwelijking nog steeds voorkomt en dat vooral meisjes vaak geen stem hebben in hun eigen partnerkeuze.

Niet goedgekeurd

Schaap maakt ook duidelijk dat niet alleen meisjes worden uitgehuwelijkt, maar ook jongens: ‘’In bepaalde culturen is het nuttigen van alcohol verboden of nog erger, de geaardheid wordt niet goedgekeurd door de cultuur of bijvoorbeeld een niet nader te noemen boek. Dan grijpen ouders in om te voorkomen dat hun kind ‘afglijdt’. Het is schandalig dat dit vandaag de dag nog steeds gebeurd dat mensen niet kunnen zijn wie ze willen zijn omwille van hun geaardheid. Met regenboogvlaggen wapperen maakt op deze doelgroep dan ook geen enkele indruk’’.

Achtergelaten

Het Forza! raadslid wil weten of de gemeente bekend is het met informatiepakket van het LKHA en of de gemeente deze ook gebruikt. Ook wil Forza! dat de gemeente zo snel mogelijk bekend maakt waar Haarlemmermeerse jongeren die bang zijn uitgehuwelijkt te worden of achtergelaten dreigen te worden in het land van herkomst terecht kunnen voor hulp binnen de gemeente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.