Onbegrip over Forza’s geklaag over aandeel statushouders bij woonruimteverdeling

Bron: Hoofddorpse Courant/Witte Weekblad, 9 maart 2021

Erik Vermeulen wekte vorige week een flinke dosis onbegrip in de gemeenteraad door bij aanvang van een debat over woonruimteverdeling de voorrang voor statushouders prominent te benoemen. “U doet deze mensen te kort, en geeft ze min of meer de schuld”, zei Charif el Idrissi van HAP tegen de Forza-fractievoorzitter.

Woonruimteverdeling is een beladen onderwerp binnen de Haarlemmermeerse politiek. Door schaarste mokt de bevolking en legt elke beleidsbeslissing op dit gebied op een weegschaal. Vermeulen wreef bij aanvang van het debat over een nieuwe vorm van woonruimteverdeling direct een flinke portie zout in de wonden door te stellen dat er geen sprake is van een eerlijke verdeling. Volgens zijn rekensom komen van de jaarlijks vrijkomende 250 woningen er maar 63 terecht bij ‘onze eigen zonen en dochters’ of bij mensen die na een scheiding op straat komen te staan. “Een dikke middelvinger naar onze inwoners”, zei hij. De populist hekelde de verplichting van de overheid om dit jaar 240 statushouders te huisvesten. “Vier keer zoveel als onze eigen inwoners. Ik wil een eerlijke verdeling.”

Vermeulen was nog niet goed en wel begonnen of de interrupties vlogen hem om de oren. Volgens Dick den Butter van de ChristenUnie-SGP klopte er weer eens niets van zijn berekening en heeft Haarlemmermeer veel meer zeggenschap over de door Vermeulen gebruikte voorrangscijfers. Sophie van de Meeberg (D66) voegde daaraan toe dat de gemeente moet voldoen aan de taakstelling van overheid omdat er anders grote boetes volgen. “Bovendien zijn statushouders inmiddels ook Nederlanders”, maakte ze duidelijk. VVD-voorzitter Beryl van Straten vroeg zich hardop af waar Vermeulen eigenlijk vóór is. Willem Klijn van de PvdA merkte op dat het woord statushouder helemaal niet voorkomt in het beleidsvoorstel en wees erop dat het college vorig jaar op hoge poten een brief heeft gestuurd naar het ministere met de mededeling dat 240 niet haalbaar is en moet worden teruggedraaid naar 120 statushouders.

Het meest geïrriteerd oogde echter El Idrissi van HAP. “Vermeulen maakt vaker dit punt en brengt ook nu nood in relatie met statushouders. Maar er is helemaal geen relatie. Ik vind dit geen correctie manier van spreken. Wij hebben als overheid de laatste tien jaar de woningmarkt zitten verzieken. Vermeulen geeft hiervan statushouders feitelijk de schuld en doet hen tekort. Ik begrijp niet waarom hij dit altijd zo aanhaalt.”

Het lijdend voorwerp zelf was niet onder de indruk van de kritiek. “Forza houdt niet van het klakkeloos opvolgen van opdrachten. Het zou billijk zijn dat statushouders in dit beleidsvoorstel voorkomen. We kunnen het voorstel daarom niet steunen. Deze vorm van woonruimteverdeling is volksverlakkerij,” zei Vermeulen alvorens het debat verder ging.


Reactie van Forza! fractievoorzitter Erik Vermeulen: ”

De Hoofddorpse Courant en het Witte Weekblad noemen het ”geklaag”. De waarheid is echter dat het eerlijke verhaal mag en moet worden verteld. Feiten liegen namelijk niet.

De VVD en de HAP beloofde de voorrang voor statushouders af te schaffen, maar wat ze hebben gedaan is een woord veranderd.
Namelijk ‘voorrang’ naar ‘bemiddelen’, en dat veranderd de werkelijkheid niet!
Alleen met een eerlijk verhaal, kun je tot oplossingen komen. Forza! verteld dit, waar angst regeert.

Iedere woning die namelijk wordt toegekend aan een statushouder is niet meer beschikbaar voor onze eigen inwoners. Bij schaarste geldt bij ons ‘eigen inwoners eerst’.
Voorrang voor statushouders afschaffen en dan praten we verder.” (Update: GroenLinks en HAP willen al niet meer praten. Voor hen betekend het dus dat statushouders voorrang blijven krijgen en u als inwoners van Haarlemmermeer maar achteraan in de rij moeten blijven wachten.)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.