Kritiek inzake ontwikkeling voormalig Ahrend terrein

Bron: Westerpost, 10 februari 2020

Zwanenburg – Fractievoorzitter Erik Vermeulen van de lokale partij Forza! Haarlemmermeer, heeft naar aanleiding van de onrust en verbijstering in Zwanenburg omtrent de komst van het project ‘Zwanenburg-Amsterdam City-Hub’, diverse vragen gesteld aan het college van B&W.

Op het terrein van de voormalige meubelfabriek van Ahrend in het dorp, ontwikkelt Sommerset Capital Partners het ‘Zwanenburg-Amsterdam City-Hub project’; Een groot en ambitieus distributiecentrum van ruim 28.541m2 opslagruimte met daarbij nog een 852m2 aan kantoorruimte.

Vermeulen wijst het college erop dat er in Zwanenburg een grote behoeft bestaat aan betaalbare woningen voor starters en ouderen in plaats van de komst van een groot, nieuw distributiecentrum wat vlakbij het centrum moet vereisen.  In het verleden heeft zijn partij, Forza!, het college meerdere keren erop gewezen dat het terrein te koop stond en bij herhaling verzocht een onderzoek uit te voeren of de gemeente hier woningbouw zou kunnen realiseren. Hier heeft het college echter geen gehoor aangegeven.

Forza! laat weten dat zij van mening zijn dat de komst van het distributiecentrum geen enkele toegevoegde waarde heeft voor Zwanenburg en dat dergelijke initiatieven niet thuishoren binnen een woongebied. Erik Vermeulen vindt het daarnaast ook zeer jammer en kwalijk dat het college een kans om woningen te realiseren in tijden van woningnood niet onderzoekt of overweegt.

De lokale partij wijst als laatste op de nota ‘Visie op de Ringdijk’ die de gemeenteraad van Haarlemmermeer in 2020 heeft vastgesteld. Hierin wordt ingezet op het terugdringen van verkeer op de gehele Ringdijk en het nastreven van een recreatief karakter. Forza! wil weten of de gemeente kan garanderen dat het toestaan van de bouw van het distributiecentrum en de daarbij te verwachten verkeersstromen de uitvoering van die visie niet in de weg zal staan en of de gemeente überhaupt al maatregelen heeft genomen om hier rekening mee te houden. Antwoord op de vragen worden binnen vier weken verwacht.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.