Zorgen over veiligheid van brandgangen in Getsewoud

Nieuw-Vennep – De fractie van de lokale partij Forza! heeft aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld inzake de extreme verzakkingen van de achterpaden en brandgangen achter de woonhuizen in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep.

Forza! raadslid Giacomo Landino wijst erop dat de opgetreden verzakkingen een gevaar vormen voor eenieder die daar loopt. Hij heeft zelf op locatie met buurtbewoners geconstateerd dat er inmiddels hoogteverschillen zijn opgetreden van ruim 10 centimeter.

Landino: ‘’Omdat de straatkolken niet zijn verzakt, steken die vaak ver boven de tegelpaden uit, met struikelgevaar en mogelijk letsel tot gevolg. Daarnaast zorgen hevige regenbuien ervoor dat er veel wateroverlast ontstaat op de paden. Tijdens mijn bezoek ter plekke om de situatie te bekijken wees een expert erop dat het bijkomend nadeel van deze situatie is dat er zo verstoppingen ontstaan in het onderliggend schoonwaterriool door de verminderde doorstroming’’.

Landino heeft namens zijn partij Forza! het college verzocht om zelf ook op kort termijn de situatie zelf te gaan bekijken en de onveilige situatie zo snel mogelijk op te lossen. Forza! wijst de gemeente op de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de veiligheid van de bestrating en dat het ‘Handboek Visuele Inspectie voor Wegbeheerders’ van het CROW in het geval van een uitstekende stoeptegel hoogteverschillen vanaf 3 centimeter als ernstig aangemerkt. Ook wil Forza! dat er zo snel mogelijk waarschuwingsborden worden geplaatst alvorens de werkzaamheden ter herstel worden uitgevoerd om zo weggebruikers te waarschuwen.

One thought on “Zorgen over veiligheid van brandgangen in Getsewoud

  1. graag mag forza aan de gemeente haarlemmermeer over de brandgangen de vraag stellen wat de gemeente doet met gecombineerde brandgangen, dwz brandgangen die gedeeld worden met huur en koopwoningen bv van de 10 woningen die gebruik maken van de brandgangen zijn er 2 koop en 8 huurwoningen. Moeten de huurders de eigenaren aansprakelijk stellen voor het onderhoud/ verzakkingen ? of moeten de huurders de gemeente aansprakelijk stellen? die dan de eigenaren aansprakelijk stelt. dat zijn dan de wooncoporaties en eigenaren van koopwoningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.