Signalen over verschillende behandeling bij aanvragen TOZO-regeling

Hoofddorp, 25 januari 2021

Forza! heeft vraagtekens gezet bij de manier waarop de gemeente Haarlemmermeer ondernemers helpt om de financiële gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Bij Forza! gemeenteraadslid Jordy Schaap zijn er duidelijke signalen binnengekomen dat niet alle ondernemers op dezelfde manier worden behandeld. Diverse signalen hebben wij ontvangen van aanvragers, van de door de regering in het leven geroepen regeling, dat zij diverse stukken moeten overleggen of een urenstaat moeten invullen, terwijl andere dat niet hoeven.

TOZO Regeling

De (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is bedoeld om zelfstandige ondernemers te helpen in het laten voortbestaan van hun eigen onderneming, doordat er minder of helemaal geen inkomsten meer binnenkomen door de Coronamaatregelen en de recente lockdowns. Er zijn inmiddels sinds maart 2020 drie rondes van aanvragen geweest.

Schriftelijke vragen

Forza! stelt dat als leidraad voor de aanvragen, de brief van voormalig staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer van maart 2020 over de uitwerking van de TOZO leidend moet zijn wanneer het aanvragen betreft. Raadslid Schaap wil van het college voor elke van de drie TOZO rondes afzonderlijk weten of in de gemeente Haarlemmermeer de aanvragen op gelijke wijze behandeld zijn als in andere gemeentes en zoals voorgeschreven in de brief van Van Ark. Als dat inderdaad het geval is, heeft hij namens Forza! verzocht om uitleg over het feit dat er verschillende verhalen van aanvragen worden gemeld, hoeveel aanvragen er zijn geweest, welk deel daarvan is toegewezen en hoeveel aanvragers in beroep zijn gegaan nadat hun aanvraag werd afgewezen.

Duidelijkheid

Inmiddels wordt ook een vierde, landelijke ronde van de TOZO regeling voorbereid en binnenkort uitgerold. Doordat de lockdown is verlengd vrezen nog meer ondernemers voor het voortbestaan van hun bedrijf. Jordy Schaap zegt over de vierde aanvraag ronde in zijn vragen: ‘’Graag verneem ik van de gemeente wat zij zal doen om ondernemers te helpen en te ondersteun als hun TOZO wordt afgewezen, ook na een bezwaar of beroepsprocedure. Aangezien dit de economie van Haarlemmermeer aantast en de ondernemer vaak ook inwoner is in de gemeente en wij als gemeente ook een zorgplicht hebben naar hen’’. Antwoord op de vragen worden binnen vier weken verwacht en online gepubliceerd op de website van de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.