Vraagtekens bij veiligheid stadspark Hoofddorp

Haarlems Dagblad, 28-10-2020

De lokale partijen Forza!, SRH en GH vragen zich af hoe veilig stadspark Hoofddorp is. Ze maken zich zorgen over de overlast door voornamelijk hangjeugd in het park in de vroege en late avonduren.

„Naast gebruikelijke overlast als lawaai, vernielingen, vandalisme en het achterlaten van rotzooi is er ook sprake van ernstige delicten als lachgas- en drugsgebruik en drugshandel in de (late) avonduren. Ook geven sommige bewoners aan zich niet veilig te voelen en liever het park in de donkere uren te vermijden”, stellen Jordy Schaap, Tim Beusenberg en Kasper Sulmann.

„Ondanks diverse meldingen bij gemeente, handhaving en politie heeft men niet het idee dat er serieus iets met de meldingen gedaan wordt, doordat handhaving en/of politie veelal erg laat na de melding langskomen of geheel niet op de melding afkomen”, zeggen ze.

Eind augustus werd dat aangekaart toen de gemeenteraad het over de ontwikkeling van het stadspark – tussen het winkelcentrum en het NS-station van Hoofddorp – had. HAP-wethouder Johan Rip zei toen de zaak serieus te nemen.

De drie oppositiepartijen willen meer actie. „Met het oog op de toekomstige renovatie van het park en het doel het park op te knappen om er op alle uren van de dag veilig en met plezier gebruik van te kunnen maken zijn Forza, SRH en GH van mening dat de problematiek zo snel en direct mogelijk aangepakt dient te worden.”

De raadsleden willen weten waarom meldingen van omwonenden niet goed worden afgehandeld en of B en W bereid zijn samen met handhaving en politie te kijken of er vaker kan worden gecontroleerd. Ook vinden ze dat als er meldingen worden gedaan, die snel en adequaat worden opgepakt door op te treden tegen overlast.

Wethouder Rip gaf tijdens de raadsvergadering aan niets te zien in een avondklok die Beusenberg voorstelde. De drie partijen willen weten wat B en W dan wel voor ogen hebben om veiligheid in het park ’s avonds te waarborgen. Zelf stellen ze voor om het ’Mosquito Hoogfrequent Apparaat’ in te zetten: dat verspreid geluiden met zeer hoge frequentie die voor personen boven de 25 jaar nauwelijks tot niet hoorbaar zijn maar voor jongeren tot 25 jaar als irritant worden beschouwd.

Ze willen weten of de autoriteiten in gesprek zijn met jongeren om de overlast aan te pakken. Niet in de zin dat er geen jongeren meer in het park komen omdat het verplaatsen van overlast geen oplossing is, maar voor een structurele aanpak.

Eerder was Forza! raadslid Jordy Schaap bij MeerRadio om over deze schriftelijke vragen te praten. Luister hier het interview terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.