Forza: Te veel klachten over onderhoud groen en straten in Haarlemmermeer

Haarlems Dagblad, 21 oktober 2020

Er blijven maar klachten binnenkomen over de staat van onderhoud van de openbare ruimte en het groen in Haarlemmermeer. Forza wil daar donderdag in de gemeenteraad een sessie aan wijden.

De motivatie van Forza! om de openbare ruimte en het groen centraal te stellen zijn ’de vele klachten van onze inwoners over de kwaliteit van de openbare ruimte en dan met name het groenonderhoud’. Zoals Forza! in haart motivatie zegt: ,,De kwaliteit van de openbare buitenruimte raakt alle inwoners direct en is het visitekaartje van de gemeente. Een goed onderhouden buitenruimte verhoogt de leefbaarheid en de kwaliteit van het woon- en werkgenot van onze inwoners en haar bezoekers. De indruk bestaat al langer dat de uitvoering van het groenonderhoud onvoldoende in overeenstemming is met afspraken die zijn gemaakt en dat de problemen met betrekking tot de staat van onderhoud niet incidenteel zijn.’’

De openbare ruimte en het groenonderhoud zijn een steeds terugkerend onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Een aantal jaar geleden moest er op alle fronten worden bezuinigd en dus ook op de openbare ruimte en het groen. Die bezuiniging was zo ingrijpend dat de gemeenteraad naar aanleiding van klachten schrok van de gevolgen van het eigen besluit. Zo werd er veel minder gemaaid in bermen langs wegen en op veldjes en gebieden die er zijn voor recreatie. Het regende klachten van inwoners. Daarop werd extra geld beschikbaar gesteld om vaker te maaien.

Gebrek aan groenonderhoud maar ook losliggende stoeptegels zijn veel inwoners een doorn in het oog. Zij spreken raadsleden daar op aan, die vervolgens vragen gaan stellen aan de verantwoordelijke wethouder. Die zegt dan op haar beurt dat het onderhoud veel beter zou kunnen, als de gemeenteraad er meer geld voor beschikbaar gesteld.

In dat licht kan ook de sessie over de openbare ruimte en groenonderhoud van komende donderdag worden gezien. Waar Forza! signaleert dat het gaat om structurele klachten van inwoners zal hem, en de partijen die het met hem eens zijn, een voorspelbaar antwoord van de wethouder worden voorgelegd: stel meer geld beschikbaar. Vanaf dat moment zal blijken hoeveel euro het de raadsleden waard is om de klachten van inwoners te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.