Wethouder Rip (HAP) onder vuur: lijst met 27 vragen waar antwoord op moet komen.

Bron: Noord-Hollands Dagblad, 6 oktober 2020

HAP-wethouder Johan Rip ligt onder vuur. Maar liefst negen van de elf partijen uit de gemeenteraad van Haarlemmermeer hebben hem een lijst met 27 vragen gestuurd waarop hij tijdens de raadsvergadering vorige week geen antwoorden had.

Bijdrage van Forza! fractie-assistent Juriaan Kos tijdens het re-integratie debat.

Dat is een krachtig politiek signaal om de onvrede over het optreden van Rip afgelopen donderdag vorm te geven. VVD-raadslid Mark Achterbergh stelde Rip toen drie keer dezelfde vraag maar kreeg drie keer geen antwoord. Ook andere raadsleden zijn ontevreden over de reactie van Rip op hun vragen: geen concrete antwoorden maar algemeenheden.

Het ging allemaal om een onderzoek naar het re-integratiebeleid in Haarlemmermeer: hoe worden mensen in de bijstand begeleid naar betaald werk of vrijwilligersactiviteiten? Volgens Rip heel goed. Alleen Rips eigen HAP en de PvdA vinden dat antwoord voldoende. Alle andere partijen, inclusief de collegepartijen VVD en CDA, denken daar heel anders over.

Veel mensen in de bijstand hebben een ’informele ontheffing’ van de sollicitatieplicht. Volgens Rip is het aan de professionaliteit van de casemanager om daartoe te beslissen. Achterbergh voert de lijst van 27 schriftelijke vragen aan omdat hij wil weten waarom dat is, of er alternatieven zijn en waarom die niet worden gebruikt. Hij vindt het vreemd dat de onderzoekers niet hebben kunnen vaststellen om hoeveel uitkeringsgerechtigden het gaat, naar schatting 23 procent tegenover landelijk 10.

Juriaan Kos van Forza vroeg naar de beschikbaarheid van bemiddelingsorganisatie AM Match om mensen aan werk te helpen maar kreeg daarop geen antwoord.

Het zijn vragen met een politieke lading omdat de gemeenteraad de verantwoordelijkheid draagt. Daarom hadden die vragen tijdens het raadsdebat beantwoord moeten worden. Net als de vraag of Haarlemmermeer klaar is voor een grote toeloop op uitkeringen nu veel mensen hun baan kwijtraken of geen opdrachten meer krijgen. De gemeenteraad wil weten hoe de gemeente zich daarop heeft voorbereid.

Nog een vraag: waarom krijgt maar 21 procent van de bijstandsgerechtigden een training of een traject gericht op werk? Van 2300 cliënten wordt gesteld dat zij nagenoeg geen zicht hebben op betaald werk. De raadsleden willen weten hoe de gemeente met hen in contact blijft, of ze kunnen worden ingezet voor maatschappelijke en/of zorgprojecten en of er zorg aan deze groep wordt geleverd.

Een aantal vragen gaat over de details van het beleid, zogenaamde technische vragen, en daar hoefde de wethouder tijdens het raadsdebat geen antwoord op te geven. Forza!-raadslid Erik Vermeulen kijkt terug op een ’chaotische sessie’ en SRH-raadslid Rinus Beusenberg heeft wethouder Rip via facebook publiekelijk opgeroepen om op te stappen.

De vragen aan wethouder Rip zijn HIER TERUG TE LEZEN.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.