Geen behoefte aan tijdelijke woningen in Haarlemmermeer? Forza!-raadslid zet er vraagtekens bij.

Bron: Haarlems Dagblad, 30 september 2020. Geschreven door: Bart Boele.

Zeker 44 personen in Haarlemmermeer zijn dreigend dakloos. Forza-raadslid Tjarda Reesink vindt het vreemd dat de opvang voor spoedzoekers dan leegstand kent omdat er onvoldoende vraag zou zijn.

De woningen aan de Etta Palmstraat (foto: Google streetview)

Op 11 juni waren er al 35 inwoners bij Forza! bekend die door omstandigheden op straat dreigen te komen staan maar met hun woonprobleem geen aanspraak maken of kunnen maken op de noodvoorzieningen in de gemeente Haarlemmermeer. Die voorzieningen bestaan uit wooneenheden aan de Etta Palmstraat en de zogenaamde midstay aan de Fanny Blankers Koenlaan, beide in Hoofddorp. In de ogen van Reesink is er in Haarlemmermeer als grote gemeente met veel echtscheiding een permanente behoefte van ’spoedzoekers’ die door een echtscheiding op straat komen te staan.

PvdA-wethouder Mieke Booij wees er eerder in antwoord op vragen van Forza op dat voor de noodopvang toewijzingsregels worden toegepast voor een eerlijke verdeling, maar ook dat er op dit moment kennelijk minder vraag is in de woningmarkt naar de opvangmogelijkheden.

Reesink komt daar nu op terug met nieuwe vragen. Inmiddels heeft zij een lijst met namen van 44 personen die een ’woonprobleem’ hebben en geholpen zouden zijn met een noodopvang. Die lijst is tijdens een gesprek eerder aan de wethouder overhandigd, met toestemming van de personen die er op staan.

Het antwoord op de vraag wat de gemeente sindsdien heeft gedaan, is dat betrokkenen zich moeten inschrijven bij WoningNet en zich melden bij het Vierde Huis, de instanties die over de woonruimteverdeling gaan. Vanwege privacyregels wordt door de wethouder niet vermeld of de 44 dat hebben gedaan.

Volgens Reesink is een van de personen op de Forzalijst, met twee schoolgaande kinderen, slachtoffer van huiselijk geweld. Ze vraagt wat de gemeente kan doen. Niet veel, is het antwoord, want als het om huiselijk geweld gaat kan men zich melden bij de organisatie Veilig Thus die advies en hulp biedt.

Reesink heeft vernomen dat er in een van de appartementen in midstay De Estafette een heel gezin woont. Ook zou er sprake zijn van een game-room in een van de kamers. Daar is de midstay niet voor, want eenoudergezinnen met kinderen mogen er maximaal twee jaar wonen om hun leven op de rails te krijgen en huisvesting te vinden, aldus Reesink. Dat klopt, stelt de wethouder. De beweringen van Forza over gezin en game-room zijn nagevraagd en ze kloppen niet. ,,Degenen die deze constateringen doen kunnen zich zelf melden bij Ymere’’, antwoordt de wethouder met verwijzing naar de verhuurder.

Het is Reesink ter ore gekomen dat er een wooncoach is aangesteld voor De Estafette. Ze vraagt wat die gaat doen. Het antwoord is dat die wooncoach/sociaal werker de bewoners begeleidt naar een nieuwe woning. ,,Er worden contactmomenten gepland waarin de acties besproken worden en tips en adviezen gegeven. Naast het wonen komen ook andere onderwerpen aan de orde zoals opvoeding, gezondheid, financiën, sociaal emotioneel welbevinden en omgangsregeling.’’

2 thoughts on “Geen behoefte aan tijdelijke woningen in Haarlemmermeer? Forza!-raadslid zet er vraagtekens bij.

  1. Goed bezig Tjarda nog steeds geen Parenthouse merkt ik. Best bijzonder dat een. Stad als Zutphen, Amersfoort, Olst, Deventer, Amsterdam wel de behoefte ziet en er in Hoofddorp voor weggekomen wordt.

    1. Dat zijn we met je eens Petra, we zijn bij de wethouder geweest over Parentshouse en Tjarda is ervan overtuigd, maar blijkbaar onze wethouder niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.