Meerderheid raad voor komst 1540 tijdelijke woningen, college ziet daar niets in

De discussie over de vraag wie de baas is in Haarlemmermeer bereikt donderdag 10 september een hoogtepunt. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is voor een woonwijk met 1540 tijdelijke woningen in Hoofddorp, het college van B en W wil er niet aan meewerken.

Forza! heeft daar een vergaderpunt van gemaakt voor 10 september. Zij wijzen er op dat de initiatiefnemer van het bouwplan, Pup Real Estate, juist inspeelt op het speerpunt van het kabinet om tijdelijke woningen te bouwen. De collegepartijen VVD, HAP, CDA en PvdA vinden dat ook.

Volgens Forza! staat de afwijzing van het Pup-plan niet op zichzelf. ,,Meerdere fracties in de gemeenteraad zijn voor deze afwijzing al meerdere malen benaderd door initiatiefnemers die hun bouwplan zagen stranden bij de gemeente’’, aldus Forza!. De fractie heeft een overzicht gevraagd van alle afgewezen plannen. Dat overzicht is nog niet openbaar. Forza! zegt hierover: ,,Dit overzicht laat duidelijk zien dat het in onze gemeente niet zo makkelijk is voor derden om hun initiatieven voor woningbouw verwezenlijkt te krijgen.’’

Volgens B en W schiet de infrastructuur – het wegennet en de ov-verbindingen – in Haarlemmermeer tekort om alle bouwplannen die op stapel staan te realiseren en dan ook nog eens dit plan van 1540 tijdelijke woningen. B en W geven ze de voorkeur aan permanente woningen boven tijdelijke huizen, hoewel daar dankzij tijdelijke huurcontacten de komende tien, vijftien jaar duizenden mensen een start op de woonmarkt kunnen maken.

Forza! zet geen vraagtekens bij de vaste contacten die de gemeente Haarlemmermeer heeft met projectontwikkelaars. Wel vragen ze om een creatieve oplossing. ,,Met 90.000 woningzoekenden in de regio waar we deel van uitmaken hebben we van het voorzien in deze woonbehoefte een prioriteit gemaakt. Bouwen, bouwen, bouwen is het adagium’’, aldus Forza!.

,,De raad moet desondanks keer op keer horen hoe moeilijk het is om in de woningbouwbehoefte te kunnen voorzien. Want regels. Wellicht staat het consequent toepassen van (eigen) regelgeving veel bouwprojecten in de weg’’, aldus het raadslid van Forza!. Hij wijst op buurgemeente Amstelveen die ervoor kiest om studentenwoningen onder een aanvliegroute van Schiphol te bouwen. Dat gaat om een uitbreiding van het complex Uilenstede, dat al tientallen jaren onder de vliegroute naar de Buitenveldertbaan ligt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.