Wethouder Steffens faalt met regie bij Burgemeester Amersfoordtschool

Badhoevedorp – Forza! heeft het college om opheldering gevraagd inzake de Burgemeester Amersfoordtschool in Badhoevedorp (BAS).  

Boze ouders, leerlingen en leraren van de BAS tijdens een inspreek moment op het raadhuis, december 2019

De BAS is een van de twee scholen voor openbaar primair onderwijs in Badhoevedorp die bestuurd worden door Stichting SOPOH. Waar eerder een fusie met de Rietveldschool werd beoogd was er nu sprake van opheffing. De ouders zijn per brief van 18 juni door het schoolbestuur hiervan op de hoogte gesteld. Hierop hebben bezwaarmakers in totaal 73 handtekeningen opgehaald van ouders van kinderen die op de BAS onderwijs volgen. 

Forza! raadslid Erik Vermeulen wijst op Artikel 75 van de wet op het primair onderwijs die erop wijst dat burgemeester en wethouders bij een minimum van 50 handtekeningen verplicht zijn met een voorstel naar de raad te komen om daaropvolgend te besluiten de school in stand te houden en de instandhouding daarvan overgedragen wordt aan de gemeente 

Vermeulen is verbijsterd dat wethouder Marjolein Steffens (HAP) had aangegeven niet op de hoogte te zijn van de genoemde opheffing van de BAS. Vermeulen wil weten hoe het kan dat zij als verantwoordelijke niet op de hoogte kon zijn van zoiets belangrijks als het opheffen van een school terwijl de ouders dat op 2 juli wel waren? Ook wijst hij er ook op dat tijdens het inspreken in de raad een van de ouders de opgehaalde handtekeningen aan de wethouder wilde overhandigen. Het Forza! raadslid wil weten waarom de wethouder de handtekeningen niet heeft aangenomen en niet inhoudelijk is ingegaan op het aanbod de school onder een ander bestuur voort te zetten. 

Voor de zomervakantie volgden nog 132 kinderen onderwijs op de BAS. Inmiddels is door de berichtgeving en door de keuzes van het huidige schoolbestuur dit aantal gedaald tot 50.  

Forza! is van mening dat wethouder Steffens van HAP, op het dossier BAS op geen enkel moment regie heeft genomen en dat zij door de handtekeningen niet aan te nemen en de insprekers niet de kans te geven de school onder nieuw bestuur te laten voortbestaan zij direct verantwoordelijk is voor de terugval van het aantal leerlingen tot de huidige vijftig. Forza! wil van het college uitgebreid geïnformeerd worden wat de wethouder gaat ondernemen om het voortbestaan van de BAS onder nieuw bestuur alsnog te faciliteren. 


One thought on “Wethouder Steffens faalt met regie bij Burgemeester Amersfoordtschool

  1. Vergelijk de scholenfusie Vijfhuizen, Badhoevedorp (BAS) en de aanvraag Islamitisch Basisonderwijs eens met elkaar.
    Geen regie door geen kennis!
    Cassieres horen geen wethouder te zijn…
    Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.