Forza! is marginale rol van Haarlemmermeerse gemeenteraad zat

Haarlems Dagblad, 21-07-2020

Haarlemmermeer – Forza! is marginale rol van Haarlemmermeerse gemeenteraad zat. Paul Meijer: democratisch proces wordt uitgehold.

Het zint de grootste oppositiepartij Forza! allerminst dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer ’door de jaren heen een marginale rol’ toebedeeld heeft gekregen. Meteen na de zomervakantie wordt daarover een raadsdebat gevoerd.

„Het is irritant om in de krant te moeten lezen dat B en W een besluit hebben genomen. Dat is de verkeerde volgorde, eerst moet de raad worden geïnformeerd”, stelt fractievoorzitter Paul Meijer.

De oppositiepartijen GroenLinks, D66, SRH, EH, Christenunie-SGP maar ook collegepartij PvdA ondersteunen het verzoek van Forza! om zo’n debat op de agenda te zetten.

Het stoort Forza! dat B en W raadsvoorstellen tot achter de komma worden voorbereid door ambtenaren en dat ze als vaststaand bekend worden gemaakt nog voordat de gemeenteraad er over heeft gesproken. „Op deze manier hollen we het democratisch proces van binnen uit en wordt de rol van de gemeenteraad gemarginaliseerd.”

Begin februari werd via de media bekend dat B en W een heel nieuw raadhuis in Hoofddorp willen bouwen, terwijl de gemeenteraad een ander besluit had genomen. „De informatie naar de raad toe kwam ten tijde van het persgesprek en was verstopt in een lijvig document. Veel raadsleden moesten deze informatie daarom uit de krant vernemen”, aldus de motivatie van het verzoek.

Burgemeester Marianne Schuurmans heeft haar excuus al gemaakt voor die gang van zaken. „Maar het gebeurt veel vaker, dit is niet de enige keer”, aldus Meijer. „Bovendien is het niet zo moeilijk om achteraf je excuus aan te bieden. Het gaat ook om andere dingen. Als raadsleden schriftelijke vragen stellen aan B en W krijgen ze een antwoord met weinig inhoud en een toontje van ’hoe durf je deze vragen te stellen’. Daar hebben wij genoeg van.”

„Als een raadsbesluit, dat tot stand is gekomen na zeven informatieve sessies en evenzoveel debatrondes, via de media ook nog eens terzijde wordt geschoven dan rijst de vraag welke waarde een besluit heeft. Het is de taak van het college om beleid te maken aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Niet om die kaders zelf te stellen”, aldus Forza!.

De gemeenteraad besloot de raadszaal van het huidige raadhuis te renoveren en een nieuw pand voor ambtenaren te bouwen. B en W kwamen uit het niets met een besluit om het hele raadhuis te vervangen voor een nieuw gebouw. Een meerderheid van de collegepartijen ondersteunt dat inmiddels.

Forza! wil met de andere raadsleden bespreken op welke manier B en W via de pers de inwoners op de hoogte moet stellen van voorgenomen nieuw beleid ’en hoe en wanneer de informatie die het college met de pers wenst te delen naar de raad gecommuniceerd moet worden’. Want, zegt Meijer: „De gemeenteraad is nog altijd het hoogste orgaan.” Het debat zou eerder worden gehouden maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.