19 tegen 20: Islamitische basisschool Haarlemmermeer afgestemd

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft met één stem verschil een islamitische basisschool afgewezen. Forza!, VVD, CDA en de eenmansfracties EH en GH, samen twintig van de 39 stemmen, zien zo’n school om uiteenlopende redenen niet zitten.

Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza!!: Wij zijn absoluut geen voorstander van bijzonder onderwijs en dus ook niet van een islamitische school. Bovendien is 4,4 procent van de bevolking moslim. Ik heb geen cijfermatige onderbouwing gezien die een indicatie geeft van de schaalgrootte voor deze school.

Met Meijer zegt ook Henk Werner (VVD) dat er geen toegevoegde waarde is van een islamitische school. ,,Het belemmert de integratie. Bovendien neemt het aantal basisschoolleerlingen af. Scholen gaan fuseren om het hoofd boven water te houden.’’ Kasper Sulmann (GH): Onderwijs moet zo breed en open mogelijk zijn en niet worden gegeven vanuit een geloofsovertuiging.

Stemverklaring van Forza!:

Forza! is geen voorstander van bijzonder onderwijs, daar valt het islamitisch onderwijs ook onder. Met 4,4% van de inwoners die zichzelf als moslim identificeert zitten we als gemeente ruim onder het landelijk gemiddelde. Forza! ziet van het college geen cijfermatige onderbouwing dat de beoogde islamitische school de vereiste schaalgrote zal bereiken. Hoofddorp kent de grootste concentratie inwoners maar alleen Hoofddorp zal onvoldoende leerlingen weten te leveren voor een dergelijke school.

Verder vindt Forza! het hebben van islamitisch onderwijs haaks staan op ons aller wens tot integratie omdat keer op keer blijkt dat op deze scholen niet de kernwaarden van de Nederlandse samenleving zoals de gelijkheid tussen de seksen en de aanvaarding van homoseksualiteit worden onderwezen maar juist waarden die hier haaks op staan.

Daarnaast hebben wij grote zorgen over de mogelijke banden die de initiatiefnemers van deze school hebben met een organisatie die bekend staat als radicaalislamitisch met een antiwesterse oriëntatie. Wij willen dit eerst onderzocht hebben en zeker weten dat er goed onderwijs zal worden gegeven voordat we onze kinderen aan hen toevertrouwen. Forza! stemt daarom tegen het voorstel.


5 thoughts on “19 tegen 20: Islamitische basisschool Haarlemmermeer afgestemd

  1. Goed bezig aanpassen aan de Nederlandse cultuur
    Je Kan in die moslim landen ook geen openbare of christelijke of Karolien school beginnen

  2. Forza heeft hierin gewoon een ijzersterk punt, nml. dat de integratie niet bevorderd wordt door segregatie maar door congregatie. Een taak, die (bij uitstek !) zou moeten liggen bij de inburgeringscursussen van immigranten, waar echter schromelijk (van meet af aan overigens) in tekort wordt geschoten.
    Het is werkelijk ongehoord, dat de westerse normen en waarden niet geaccepteerd worden, terwijl men zegt ‘gevlucht’ te zijn voor het gebrek eraan in hun eigen land (terwijl wij bovendien drommels goed weten, dat dit niet de reden was, dat zij ‘gevlucht’ waren (Amnesty International zou dan allang van zich hebben laten horen, maar omdat zij ook op de ‘loonlijst’ van Soros staan, horen we helemaal niets!)).

    De HAP laat zich (mijns inziens) hier voor de zoveelste keer inmiddels, van haar slechtste kant zien. Was het voorheen nog een partij die zich inzette voor de bevolking van de Haarlemmermeer, nu blijkt steeds meer dat het een partij is die ‘maar wat meewaait’ met de linkse partijcoalitie; schande !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.