VANG2020 nu al achterhaald.

Haarlemmermeer – De fractie van de lokale partij Forza! vind dat, nog voordat het omstreden ‘Van Afval- Naar Grondstoffeninzameling’ (VANG) plan is uitgerold, dat deze door de realiteit is achterhaald. Het plan is onder meer gericht op het scheiden van afval om zodoende het restafval te reduceren. Steeds meer gemeenten besluiten om het scheiden van plastic, blik en drankpakken (PMD) niet meer door de inwoners zelf te laten scheiden. Nieuwe inzichten en technieken hebben geleerd dat het achteraf scheiden veel effectiever en beter voor het milieu is. Dit is gebleken uit een proef van de gemeente Utrecht. De gemeente Amsterdam had al eerder aangegeven te zullen stoppen met het vooraf scheiden van het zogenaamde PMD-afval om dezelfde reden.

Raadslid Jordy Schaap
Jordy Schaap

Forza! raadslid Jordy Schaap vindt het daarom geen verstandig idee om nu aan de inwoners van Haarlemmermeer te vragen nog meer afval te gaan scheiden terwijl achteraf scheiden bij de afvalverwerking veel effectiever en beter is voor het milieu. Schaap wil van het college weten wat zij gaat doen met deze nieuwe inzichten. Als bijvoorbeeld het PMD-afval bij het restafval mag worden gestort dan is een keer in de vier weken het ophalen van de restafval onvoldoende. ‘’Onder de huidige omstandigheden is dat al zeer weinig’’, aldus Jordy Schaap.

Forza! wil dat de VANG aangepast gaat worden aan de hand van de nieuwe inzichten en heeft daarom een reeks van schriftelijke vragen gesteld aan het college. Gezien het aankomende reces is de verwachting dat het college pas na het reces antwoord gaat geven op de schriftelijke vragen van Forza!


Lees de schriftelijke vragen van Forza! terug door HIER TE KLIKKEN


2 thoughts on “VANG2020 nu al achterhaald.

  1. Goede actie Forza! Haarlemmermeer. De burger staat altijd voorop en nu blijkt al dat geen succes is. Goed dat Jordy Schaap zich hiervoor inzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.