Doe ons geen Griekse tragedie aan! – Forza! over de VJR 2020

Vijfhuizen, 18 juni 2020

Toen Forza! enkele jaren geleden een motie voor raadsvergaderingen op locaties in had gediend, en die ook door een meerderheid van de raad werd gesteund, hadden we niet kunnen bedenken dat er een pandemie voor nodig was om ons een keer uit het raadhuis te jagen. En daar zaten we dan op donderdagmiddag in de Expohal in Vijfhuizen.

We bespraken de Voorjaarsrapportage 2020 met de enige zekerheid dat er eigenlijk geen zekerheid bestaat. ”Haarlemmermeer is hard getroffen door het coronavirus”. Is het eerste wat we kunnen lezen in deze voorjaarsrapportage.

Kijk en luister de bijdrages van Forza! terug

De lezer die verwacht dat de gevolgen van dat hard getroffen zijn als rode draad in de voorjaarsrapportage terugkomt komt bedrogen uit. We kunnen ons op gaan maken voor een mediterrane begroting is de voorzichtige conclusie van onze fractie.

We gaan ruwweg 450 miljoen Euro uitgeven. We laten de schuldquote oplopen naar 150% in 2023 en we hebben een algemene reserve van 209 miljoen volgens de voorlopige jaarcijfers van 2019. We komen dit jaar 10 tot 15miljoen aan inkomsten tekort. Dat tekort komt te laste van de algemene reserve. De bodem van onze schatkist is al bereikt zodat we nog even snel 24 miljoen moesten lenen om de lopende kosten te kunnen blijven betalen. Het verhaaltje van de wethouder dat geld lenen erg slim beleid is laten we maar voor wat het is: een verhaaltje. Die oplopende schulden worden ons verkocht als investeren. Bij Forza! noemen we het gewoon geld uitgeven en op de pof leven.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.