Voorjaarsrapportage 2020

Forza! raadsleden Paul Meijer, Erik Vermeulen en Jordy Schaap in de Expo Hal in Vijfhuizen.

Vijfhuizen – 18 juni 2020

Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Haarlemmermeer de voorjaarsrapportage 2020. Een bijzondere vergadering doordat wij niet in de raadzaal in Hoofddorp vergaderen, maar in de Expo Hal in Vijfhuizen.

De raad is sinds half maart voor het eerst weer bij elkaar en tegelijk kan de 1,5m regel worden gehandhaafd.

Forza! fractievoorzitter Paul Meijer trapte af door te beginnen met de algemene bijdrage van onze fractie aan de begroting van 2020. Raadslid Erik Vermeulen volgde daarna met een betoog over de financiële kant van de begroting.

Lees de bijdrages van Forza! inzake de voorjaarsrapportage terug:

Forza! zal ook drie moties indienen vanavond. Onze motie ”Belofte maakt schuld” zal de collegepartijen HAP en VVD herinneren aan hun eigen belofte van tijdens de verkiezingen om de voorrangsregeling voor statushouders te schrappen. Deze belofte is ook teruggekomen in het coalitieakkoord. Echter tot op heden nog steeds niet uitgevoerd. Onze motie zal oproepen deze belofte nu eens waar te maken.

De motie ”Zeg nee tegen de coronaspoedwet” zal het college verzoeken zich namens de gemeenteraad van Haarlemmermeer uit te spreken om bij het kabinet duidelijk te maken dat wij tegen de voorgenomen spoedwet zijn die het kabinet wilt doorvoeren. Deze ‘’coronaspoedwet’’ die het kabinet wil invoeren is een enorme inbreuk op de grondrechten van inwoners die ingrijpt in bewegingsvrijheid, recht op privéleven, vrijheid van vergadering en godsdienstvrijheid.

Onze laatste motie is de motie ”Gebarentolk” die de gemeente zal vragen in de eigen gelederen te zoeken naar de mogelijkheden een gebarentolk in te zetten voor inwoners met hoor problemen en/of doof zijn. Een gebarentolk die online en fysiek aanwezig kan zijn om deze mensen te helpen bij het maken van afspraken, aanvragen en andere contacten tussen hen en de gemeente.

Verder dienen wij samen met D66 een motie in om meer te investeren in het groen in onze gemeente, met de CU-SGP de motie Bouwmonitor en samen met Gezond Haarlemmermeer een motie om inzichtelijk te maken welke kosten nog terug te draaien zijn, welke onderhoudskosten te verwachten zijn de komende jaren vanwege het RVS en wat de juridische gevolgen zijn als we het kunstwerk Ida heroverwegen.

Vanavond zullen wij ook het debat opzoeken met de gehele gemeenteraad aangaan. Wij willen ze uitdagen om nu eens echt als raadsleden hun kader stellende en controlerende taken uit te gaan voeren. Nu worden alle beslissingen blind aangenomen zonder enige kritiek. De raad kan net zo goed een kwartier bijeenkomen om voor alles voor te gaan stemmen en weer naar huis te gaan. Debatteren heeft zo geen enkele zin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.