Haarlemmermeer wijst bouwplan 1540 goedkope huizen af, raadsleden vragen opheldering

Haarlems Dagblad, 15 juni 2020

Een projectontwikkelaar wil 1540 goedkope woningen bouwen aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp, maar de gemeente Haarlemmermeer wil er niet aan meewerken.

De gemeenteraad is zeer verbaasd. Niet alleen de coalitiepartijen VVD, HAP, CDA en PvdA maar ook de grootste oppositiepartij Forza! hebben daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De ontwikkelaar, PUP Real Estate, wil naast het Chinese Hotel (bij de Meerkerk) tijdelijke woningen bouwen voor studenten, werkende jongeren, afgestudeerden, voor het eerst samenwonende jongeren, expats en gezinnen met een of twee kleine kinderen. Eerder was er een plan voor 2300 woningen op andere locaties, maar de gemeente liet weten dat alleen deze locatie aan de Bennebroekerweg beschikbaar is. Daarop werd het plan bijgesteld tot 1540 huizen.

Het overleg met de gemeente verloopt stroef. De plannen worden kritisch bekeken maar, stellen de vragenstellende partijen, er wordt niet bepaald meegedacht om ze mogelijk te maken. Waar de projectontwikkelaar wil werken met huurcontracten van twee jaar, stelt de gemeente dat het minimaal vijf jaar moet zijn. Zulke contracten verstrekt corporatie Ymere namelijk in samenwerking met de gemeente voor een project van tijdelijke woningen langs de Johan Enchedelaan, iets verderop in Hoofddorp.

Waar de gemeente stelt alleen met een corporatie te willen meewerken aan de bouw van huurwoningen vraagt Forza!-raadslid Erik Vermeulen of dat aan de ontwikkelaar kenbaar is gemaakt en of die de gelegenheid heeft gekregen het plan, en bijvoorbeeld ook de lengte van de huurperiode, aan de wensen van de gemeente aan te passen. Het raadslid wil weten of een ontwikkelaar überhaupt wel mag worden uitgesloten van sociale woningbouw.

Haarlemmermeer wijst bouwplan 1540 goedkope huizen af, raadsleden vragen opheldering
In Haarlemmermeer wordt overal gebouwd, zoals hier in Tudorpark Hoofddorp.© Foto Kees van der Veer

Vermeulen verbaast zich er over dat de gemeente vasthoudt aan een verdeling van dertig procent sociale huur, twintig middeldure en vijftig procent duurdere huurwoningen, terwijl er in Haarlemmermeer vooral behoefte is aan de goedkope woningen die de projectontwikkelaar hier wil realiseren. Volgens Vermeulen zijn deze woningen bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld spoedzoekers die door een echtscheiding op straat komen te staan en geen urgentieverklaring voor een huurhuis krijgen.

De vier collegepartijen vragen B en W waar bij dit plan sprake is van de ’ja-het-kan-houding’ die zij hebben afgesproken in hun coalitieakkoord. Ook zij willen weten waarom de gemeente niet aan dit plan wil meewerken terwijl er een maatschappelijk probleem als woningnood mee kan worden aangepakt.

In dat kader vraagt Forza! of er al meer bouwplannen van tien of meer woningen zijn afgewezen door Haarlemmermeer. Vermeulen wil daarvan een overzicht krijgen. Over dit plan vraagt hij nog waarom B en W het nooit hebben gemeld aan de gemeenteraad, terwijl het toch een omvangrijk woningbouwplan is.


One thought on “Haarlemmermeer wijst bouwplan 1540 goedkope huizen af, raadsleden vragen opheldering

  1. 30% soc. huurwoningen… Onze kinderen kunnen het wel helemaal vergeten. En de ouders ook als ze afh. zijn van een aanvul. bijstandsgerel. uitk.wwb/anw. En al helemaal als de ouder in een wmo-woning woont. Dan is het direct na overlijden vd ouder max 6 mnd en dan op straat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.