Raad bespreekt rekenkamerrapport inzake dorps- en wijkraden

Op donderdag 4 juni 2020 besprak de gemeenteraad van Haarlemmermeer het rekenkamerrapport: ’Wijze raad is halve daad: een onderzoek naar de kwaliteit van samenwerking tussen de gemeente en dorps- en wijkraden in Haarlemmermeer’. Forza! heeft veel waardering en respect voor al die mensen die zich belangeloos inzetten voor hun wijk en dorp. Zij zijn met alle andere vrijwilligers het cement in de samenleving.

Bijdrage van Forza! raadslid Michel van Dijk

Net als het college vinden wij dat bij participatie van projecten standaard de vraag zal moeten worden gesteld welke rol de wijk- of dorpsraad hierin kan spelen naast andere belanghebbenden in de desbetreffende wijk of dorp. De dorps- en wijkraden spreken nooit namens alle inwoners en de gemeente moet bij participatie juist ook verder kijken dan alleen maar de dorps- en of wijkraden. Dorps- en wijkraden zouden nog meer op zoek moeten gaan hoe zij hun eigen positie in het dorp of wijk nog meer en beter kunnen legitimeren.

Dorps en wijkraden weten ook niet altijd goed de weg naar het raadhuis te vinden. Ze spreken weinig in en van de meeste dorps- en wijkraden horen wij als fractie maar heel weinig. Van een enkele ontvangen we een uitnodiging voor het bijwonen van hun vergadering en dat was het dan. De vraag is of dit ook zou moeten. Sommige dorps- of wijkraden lijken ook gelieerd te zijn aan bepaalde politieke partijen. Dit lijkt ons dan ook niet zo handig. Dorps- en wijkraden zouden politiek neutraal moeten zijn.

Ook hechten wij er veel waarde aan dat de samenwerking en de communicatie tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden wordt verbeterd en dat er binnen de marges heldere proces afspraken worden gemaakt. Het grote verschil tussen de dorps en wijkraden vraagt ook van de gemeente om vooral in te zetten op maatwerk.


One thought on “Raad bespreekt rekenkamerrapport inzake dorps- en wijkraden

  1. Mooie bijdrage, alleen de dorps- en wijkraden zijn niet de oren- en ogen van de gebiedsmanager. Ze zijn geen verlengstuk van de gemeente, ze zijn er voor het dorp en in die rol een klankbord (maar niet het enige) voor de gemeente. Er kan een goede samenwerking zijn met de gebiedsmanager, mits er een goed functionerende gebiedsmanager is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.