Forza! steunt Haarlemmermeer Museum en de Cruquius

Forza! kiest voor goedkopere optie en tegelijk voor het behoud van ons erfgoed.

Onze politiek inspirator Pim Fortuyn zei ooit: ”Wij Nederlanders zijn niet meer geïnteresseerd in ons erfgoed en onze voorouders. Wij kennen onze geschiedenis slecht en weten zodoende niets over onze culturele identiteit en zijn ons onbewust van de vele verworvenheden”.

Bijdrage van Forza! raadslid Jordy Schaap tijdens het debat.

Ook Forza! is van mening dat het behoud van ons lokale, historische erfgoed van belang is en ook zeer belangrijk is om zo onze culturele identiteit te behouden. Daarom steunde wij ook tijdens de sessie over het Gemaal en het Historisch Museum een van de voorstellen voor het eenmalig bijleggen van gelden om de tekorten van de restauratie en nieuwbouw te betalen om zo het verhaal van het droogmalen van onze polder in stand te houden en door te vertellen aan volgende generaties.
In 2018 is de raad al eerder akkoord gegaan met het meebetalen van een bedrag aan zowel het gemaal als het museum. Doordat de bouwkosten zijn gestegen heeft het project een tekort opgelopen.

De raad kon kiezen uit vier opties. Forza! koos voor de meest logische optie: Behoud, maar met goedkopere plannen. Dus naast behoud letten wij ook degelijk op de centen door te kiezen voor een optie waar het museum wel tot haar recht komt, maar niet zo uitgebreid en qua schaal kleiner zal zijn dan in de eerdere plannen. Met dit plan zal het aangelegen Theehuis voor zowel museumbezoekers, als niet-bezoekers een aantrekkelijk en belangrijk horecapunt worden die daardoor meer kan worden benuttigd.

Door voor een variant te kiezen waar het museum en onze lokale geschiedenis tot hun recht komen en waar ook nog eens 1,3 miljoen mee wordt bespaard op de originele plannen, kiest Forza! tegelijk voor behoud en voor het in stand houden van ons erfgoed en tegelijk voor mindere kosten voor gemeente en inwoners. Een ideale combinatie.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.