Vraag van Forza! n.a.v. brandbrief Ondernemers Hoofddorp

Geacht college,

Op 6 april heeft u van de Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp centrum een brief ontvangen. Zij maken zich vanwege de Coronacrisis grote zorgen over hun bestaan en de toekomst van Hoofddorp winkelstad. De stichting ziet maar één oplossing: 

Het zo snel mogelijk opzetten van een structurele en constructieve samenwerkingsstructuur met alle betrokken stakeholders c.q. Centrumpartijen: Gemeente, vastgoedeigenaren, Cultuur en ondernemers (SOHC), waarbij de toekomstvisie vanuit één gezamenlijk belang wordt vastgesteld en behartigd en waaraan een complete Uitvoeringsagenda met verantwoordelijken en budgetten is gekoppeld. Deze wens uiten zij al jaren, maar kan in hun optiek niet langer uitgesteld worden.

Om dit te bewerkstelligen, zien de ondernemers een cruciale regierol weggelegd voor de wethouder Economie. Zonder zijn medewerking en inzet zal, volgens de ondernemers een dergelijke samenwerking nooit van de grond komen en als het in deze belangrijke fase van herontwikkeling niet lukt, dan zal het nooit meer lukken! In veel steden in Nederland functioneren dergelijke samenwerkingsverbanden al zeer succesvol.

De vraag van onze fractie is of en hoe gaat de wethouder de ondernemers hierbij helpen?

Met vriendelijke groet,

Paul Meijer Fractievoorzitter Forza! Haarlemmermeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.