Vragen inzake bestrating van de President.

17 september 2019,

Door bezorgde inwoners werd de fractie van Forza! opmerkzaam gemaakt op het volgende: De voegmortel die gebruikt is bij bestrating in opdracht van deze gemeente het project “Realisatie Taansluiting De President-Spoorlaan te Hoofddorp, Besteknummer: 17-018 d.d. 26-01-2018, van hoofdaannemer Dura Vermeer, voldoet niet aan de eisen inzake 5 jaar onkruid vrij. Het uitgevoerde werk is nog in de garantietermijn. Er staat, zo hebben ook wij geconstateerd, nu al onkruid op en de witte betonstenen zijn verkleurd.

Hier een pas bestraat stuk waar, bij toepassing van de juiste materialen, 10 jaar geen onkruid mag groeien.

Dat komt zo is ons verteld doordat de aannemer of haar onderaannemer niet de voorgeschreven voegmortel heeft toegepast maar, om voor de hand liggende reden, gekozen heeft voor een goedkopere oplossing. De gebruikte stenen zijn zogenaamde speciale Nevergreen stenen daar hoort het Nevergreen systeem voegmortel bij. Deze mortel wordt wel voorgeschreven in het bestek maar is naar verluid niet gebruikt. Verder heeft het er alle schijn van dat het gebruikte goedkope alternatief niet UV bestendig is en geel uitslaat, waardoor de witte stenen geel zijn geworden.

De gemeente schrijft in haar bestek een product voor, betaalt haar rekening maar krijgt naar het zich laat aanzien niet geleverd waarvoor zij betaald heeft. Het verschil is ook voor een leek goed waar te nemen.

Op de President is het werk in twee fasen uitgevoerd. Het tweede deel dat door Boskalis is uitgevoerd laat witte stenen zien en geen onkruid het werk van Dura Vermeer levert een heel ander beeld op. Geel uitgeslagen stenen en onkruid.

Wij zijn er op gewezen dat dezelfde leverancier het werk, dat aangenomen is door KWS, aan de Nelson Mandeladreef zal gaan afvoegen met wellicht dus dezelfde gevolgen. Verkleuring van de stenen en onkruid en dus niet geleverd krijgen waarvoor we betalen. Naar aanleiding van bovenstaande heeft Forza! raadslid Erik Vermeulen de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  1. Is de verantwoordelijke wethouder op de hoogte van de genoemde kleurafwijkingen van de stenen door toedoen van de gebruikte voegmortel?
  2. Is de wethouder er van op de hoogte dat de gegarandeerde onkruid vrije voegen nu al vol onkruid staan?
  3. Heeft de gemeente op de juiste wijze toezicht gehouden op de uitvoering van het werk? Zo ja, is er gecontroleerd of de gebruikte materialen conform de opdracht waren, zo nee waarom niet?
  4. Gaat de wethouder er op toezien dat er gebruik gemaakt gaat worden van de garantie die behoord bij de Nevergreen bestrating namelijk dat daar de eerste vijf jaar geen onkruid tussen mag groeien? Zo nee waarom niet?
  5. Gaat de wethouder er op toezien dat op het veel grotere project aan de Nelson Mandeladreef dat thans wordt uitgevoerd de juiste gecertificeerde mortel wordt gebruikt? Zo ja, is er een certificaat bijv. Van kiwa of tuv van de mortel? Zo nee waarom niet?
  6. Waarom schrijft de gemeente een onkruidvrij systeem voor maar handhaaft niet de gegarandeerde garantie ?
  7. Door wie wordt het toezicht op het nog uit te voeren werk aan de Nelson Mandeladreef uitgevoerd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.