Forza! wil maatregelen tegen schijnerkenningen

Forza! wil maatregelen van de gemeente Haarlemmermeer om ‘schijnerkenningen’ van kinderen tegen te gaan. Buitenlanders kunnen door een kind met een Nederlandse nationaliteit te erkennen een verblijfsvergunning krijgen. De Nederlandse vereniging voor Burgerzaken (NVVB) waarschuwt gemeenteambtenaren alert te zijn op deze toenemende schijnerkenningen. De fractie van Forza! heeft naar aanleiding van dit bericht schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Raadslid Tjarda Reesink: “Het Verdrag van de rechten van het kind zegt dat een kind het recht heeft om een band op te bouwen met beide ouders. Een erkenning van een kind geeft de erkenner, op basis hiervan, het recht om een verblijfsvergunning aan te vragen in Nederland. Dit is een prima regeling, maar hier moet geen misbruik van worden gemaakt. Daarom willen wij dat de gemeente maatregelen gaat treffen om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen”.

Een van de maatregelen is volgens Forza! dat een DNA test onderdeel moet worden van een erkenningsprocedure van een kind. Forza! wil van het college graag weten welke maatregelen het college nu al neemt om schijnerkenningen te voorkomen en welke consequenties dit heeft voor degenen die zich hier aan schuldig maken.

Lees de vragen:

Gepubliceerd op: 2 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.