B&W van Haarlemmermeer hebben nog niet veel visie neergelegd

Opiniestuk geschreven door: Bart Boele, Haarlems Dagblad 17-07-2019

Een half jaar na het aantreden heeft het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders in Haarlemmermeer nog weinig van zichzelf laten zien.

Van het voornemen om ’met visie, slagkracht en overtuiging’ aan de slag te gaan, zoals manhaftig in het coalitieakkoord wordt aangekondigd, hebben we tot het zomerreces nog niet zoveel gezien.

Zeker, vier van de zes wethouders moesten zich eerst inwerken en die periode begint nu pas voor burgemeester Marianne Schuurmans. Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer was het op 18 april al zat en vroeg B en W wanneer ze nou eens iets gingen doen. Hij had op twitter wel genoeg pretfoto’s van openingen en andere officiële handelingen gezien.

Ondanks de bijval die Meijer kreeg van andere (oppositie)partijen was dat wel wat aan de vroege kant. De gemeenteraad schrapte sinds januari zelf van de 24 geplande vergaderingen zeven bijeenkomsten om zichzelf in te werken. Bovendien zag de raad zelf af van een debat over het hoofdpijndossier Televerde, terwijl die schadeclaim van ruim 400 miljoen euro nou juist een van de weinige onderwerpen is waarin de lokale politiek het verschil kan maken.

B&W hebben de raad wel voorstellen gedaan, maar dat waren vooral lopende zaken en eerder in gang gezette dossiers. De ontwikkeling van het nieuwe centrum in Badhoevedorp, bijvoorbeeld, en een uitvoeringsprogramma veiligheid zoals elk jaar wordt behandeld. Ook het enige voorstel dat werd gedaan met ingrijpende gevolgen voor de toekomst, de start van stadswijk Hyde Park in Hoofddorp, werd lang geleden in de grondverf gezet.

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft de eerste zes maanden van dit jaar maar twee bepalende zaken geregeld. Een profielschets opstellen voor de nieuwe burgemeester (een verplicht nummer) en het afzien van een biomassacentrale op De Liede. Voor de rest kabbelt het schip voort op een eerder uitgezette koers.

Het valt te hopen dat daar na de zomer verandering in komt. Op 16 maart 2022 zijn er alweer raadsverkiezingen, dat is binnen drie jaar. Het is aan B en W om daarin het voortouw te nemen, al was het maar vanwege hun eigen mooie woorden: „Het college van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer is ambitieus én realistisch en zet zijn stappen in de historische voetsporen van pioniers. De pioniersgeest en de wens om Haarlemmermeer continu te verbeteren zal zichtbaar en merkbaar zijn voor alle inwoners en ondernemers in de plannen van dit college.”

Het ziet er vooralsnog helaas niet naar uit dat er ook echt iets gaat gebeuren. Paul Meijer vroeg B en W op 18 april om een lijst met voorstellen aan de raad voor de komende periode. Zo’n lijst is niet heel moeilijk op te stellen, maar is pas volgende week beschikbaar. Dat getuigt niet van visie, slagkracht en overtuiging. Het is tijd om aan de slag te gaan.


2 thoughts on “B&W van Haarlemmermeer hebben nog niet veel visie neergelegd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.