Gemeenteraad Haarlemmermeer steunt kritiek Forza!: ’Ga eens iets doen, B&W’

18 april 2019

,,Burgemeester en wethouders, wanneer gaan jullie nu eens iets doen?” Deze vraag van Forza-fractievoorzitter Paul Meijer wordt breed gedragen door de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

,,Sinds januari zien we op social media allerlei foto’s van werkbezoeken, openingen en andere activiteiten van de wethouders. Ondertussen zit de gemeenteraad al maanden duimen te draaien” zegt Meijer. ,,Waar blijven de voorstellen waar het beleid van het nieuwe college van B en W wordt vormgegeven? Het lijkt me niet vreemd dat Forza B en W er op aanspreken om eens aan de slag te gaan. Voor we het weten zijn er weer verkiezingen.”

Opvallend genoeg wordt dit ongenoegen van Forza!, de grootste oppositiepartij, breed gedragen in de gemeenteraad. Waar Forza de afgelopen jaren nogal eens werd genegeerd of in de hoek gezet vanwege de standpunten van de partij, is er nu ondersteuning voor de kritiek van de partij.

GroenLinks-fractievoorzitter Maaike Ballieux: ,,We hebben tot nu toe weinig gezien van het college. Wat gaat u doen? Wanneer is duidelijk welke voorstellen er gaan komen? Er moeten geen avonden komen waarop veel en snel allerlei voorstellen moeten worden afgehandeld.

D66-leider Joost Koomen: ,,Wij zijn het eens met Forza. Het wachten is nog steeds op het eerste voorstel waarmee dit college van B en W haar stempel op het beleid drukt.

Behalve deze oppositiepartijen kan ook fractievoorzitter Johan Rip van collegepartij Forza geen ongelijk geven. ,,Ik snap de intentie van Forza.”

Koos de Vries van de Christenunie-SGP grijpt in als de ene na de andere partij zich achter Forza schaart. ,,De vraag is duidelijk. Laten we naar het antwoord luisteren.

Dat antwoord komt van VVD-wethouder Jurgen Nobel. ,,Het is op zich goed om veel eerste palen te slaan voor nieuwbouwprojecten van woningen in Haarlemmermeer”, reageerde hij op de kritiek van zoveel vrolijke berichten op social media. ,,Ik begrijp dat u voorstellen wilt zien. Ik kan u zeggen dat B en W zich niet vervelen. Er wordt beleid van het vorige college voortgezet. Daarnaast komt er veel in de polder zichtbaar van het beleid van dit college. Er komt zo snel mogelijk een overzicht van voorstellen naar de gemeenteraad.”

De breed gesteunde kritiek van Forza komt niet uit de lucht vallen. Het presidium, overlegorgaan van alle politieke partijen in de gemeenteraad, heeft het college van B en W al gevraagd om een overzicht van alle voorstellen die er aankomen. Het presidium wil namelijk voorkomen dat er kort voor het zomerreces een lawine aan voorstellen komt die zo groot is dat er nauwelijks tijd is voor de gemeenteraad om een gedegen afweging te maken.

In Haarlermmerrmeer zijn vanwege de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 op 21 november 2018 raadsverkiezingen gehouden. De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B en W heeft nu een periode van niet vier maar drie en een half jaar, omdat Haarlemmermeer de volgende keer, voorjaar 2022, weer in de landelijke pas loopt.

Bron: Haarlems Dagblad, 19 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.