Forza! wil haast met evaluatie rond veiligheid strandjes

10 november 2018

Hoofddorp – De fractie van Forza! heeft schriftelijke vragen gesteld over het uitblijven van de evaluatie over de inzet van maatregelen bij de strandjes in Hoofddorp van afgelopen zomer. Naar aanleiding van een rapport van het  Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties heeft het college een aantal maatregelen genomen om de veiligheid bij de strandjes te vergroten. Eén van de geadviseerde maatregelen was het inzetten van toezichthouders. Deze maatregel heeft het college, tot grote ontsteltenis van Forza!, niet overgenomen. Het college beloofde na de zomer te komen met een evaluatie. Forza! wil graag de stand van zaken weten en heeft daar voor schriftelijke vragen gesteld.

Fractiemedewerker Jordy Schaap begrijpt niet waarom de evaluatie zo lang moet duren. “Wij hebben begrepen dat de gemeente 10 toezichthouders heeft laten opleiden bij de Reddingsbrigade tot ‘toezichthouder open water’. Deze zijn, naar ons weten, nooit ingezet bij de strandjes. Ik vraag me af waarom niet. Wat Forza! betreft zullen er volgend jaar gewoon strandwachten worden ingezet op drukke en mooie dagen. De veiligheid van onze inwoners staat bij ons voorop.”

De fractie van Forza! verwacht binnen vier weken een reactie van het college op de vragen die er zijn gesteld.

De schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen over de Evaluatie en het opleiden van toezichthouders bij open water

 

10 november  2018

Geacht college,

Op 3 oktober jl. kreeg de fractie van Forza! een artikel toegestuurd uit de nieuwsbrief van de reddingsbrigade van Heemstede.

De reddingsbrigade Heemstede heeft vaker aangeboden te willen helpen bij het opleiden van toezichthouders. De dank vanuit onze fractie is groot voor deze groep en voor het feit dat na de gesprekken vorige jaar, dit dus ook gebeurd is.

Afgelopen juni zijn er 10 handhavers van de gemeente Haarlemmermeer opgeleid tot ‘toezichthouders open water’.  Echter hebben de bezoekers van de recreatiegebieden in Haarlemmermeer en onze fractie deze toezichthouders niet gespot tijdens de warme en drukke dagen afgelopen zomer in juli en augustus. Dit lijkt erop dat er dus wel geld wordt uitgegeven om handhavers op te leiden tot toezichthouders open water, maar dat deze niet worden ingezet op de dagen dat het hard nodig was.

 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

Onze vragen zijn:

 1. De gemeente geeft geld uit aan het opleiden en omscholen, maar vervolgens worden de opgeleiden niet ingezet. Waarom zet de gemeente deze niet in?
 2. Bent u het met Forza! eens dat het zonde van het geld is als u niet van plan bent de opgeleiden in te zetten?
 3. Hoeveel heeft de gemeente tot nu toe uitgegeven aan de opleiding van deze 10 handhavers?
 4. Klopt het dat de toezichthouders wel rondliepen bij een recreatiegebied, maar niet bij de plassen waar het meeste toezicht nodig is?
 5. Klopt het dat de gemeente van plan is om nog 40 toezichthouders op te leiden?
 6. Zo ja, hoeveel gaat dit dan nog eens extra kosten?
 7. Zo ja, is dit dan wel nuttig indien ze niet enkel bij de plassen worden gestationeerd?
 8. Wordt er rekening mee gehouden dat na de fusie, Haarlemmermeer nog meer recreatiegebieden kent, die daarbij ook groter zijn (denk aan recreatiegebied Spaarnwoude). Heeft de gemeente al concrete plannen over het inzetten van toezichthouders aldaar?
 9. Er is ook een grote groep vrijwilligers uit Hoofddorp bereid om deze cursussen te volgen die zich willen inzetten voor de veiligheid rondom de plassen. Steunt het college deze mensen?
 10. Zo ja, is de gemeente bereid om te kijken welke vrijwilligers er ook eventueel door en met de gemeente opgeleid kunnen worden tot toezichthouder?
 11. En is een eventuele samenwerking mogelijk tussen de toezichthouders en vrijwilligers?
 12. Wat is de stand van zaken rond de evaluatie m.b.t. tot de evaluatie van het zomerseizoen 2018 zoals door het college beloofd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.