Stem Forza! voor het originele gedachtegoed

HOOFDDORP – De verkiezingen komen eraan en ook de lokale politieke partij Forza! wil de kiezer graag vertellen waarom men juist op deze partij moet stemmen. Lijsttrekker Paul Meijer en de nummer twee op de kandidatenlijst, Michel van Dijk, zien in aanloop van deze verkiezingen dat veel politieke partijen in de gemeenteraad het originele gedachtegoed van Forza! momenteel gebruiken voor eigen gewin.

Paul Meijer & Michel van Dijk

Lijsttrekker Meijer: “Wij krijgen van andere politieke partijen in de gemeenteraad van Haarlemmermeer dikwijls te horen dat wij populisten zijn. Iets wat wijzelf overigens als een echte geuzennaam beschouwen. Wij luisteren inderdaad naar onze inwoners. Maar zo vlak voor verkiezingen zie je dat andere anders zo politiek correcte partijen sommige standpunten van Forza! inpikken. Kijk bijvoorbeeld naar ons standpunt dat wij tegen het met voorrang toewijzen van sociale woonruimte aan statushouders zijn. Of ons standpunt dat het 750.000 euro kostend kunstwerk Ida er niet moet komen. Standpunten dat met de verkiezingen in zicht nu ook door andere partijen is zijn overgenomen. Voor een eerlijk geluid en het originele gedachtegoed moet de kiezer toch echt bij Forza! zijn. Want de beloftes en standpunten die sommige andere partijen van Forza! nu overgenomen hebben, verdwijnen na de verkiezingen weer als sneeuw voor de zon.

Eerlijk verhaal
Natuurlijk hoeft niet iedereen het met onze partij en haar gedachtegoed eens te zijn maar wij brengen altijd een eerlijk verhaal, we laten in de raad horen wat er speelt op straat, waar veel mensen het over hebben en laten ons daarbij de mond niet snoeren. Dat valt bij sommige andere politici nu eenmaal niet altijd in goede aarde.” Michel van Dijk: “Wij vinden dus dat statushouders bij het zoeken van zelfstandige woonruimte niet voorgetrokken mogen worden ten opzichte van bijvoorbeeld moeders met kinderen die dreigen dakloos te worden of dakloos zijn. Sommige mensen staan al jarenlang op een wachtlijst voor een sociale huurwoning, of komen bijvoorbeeld door een echtscheiding op straat te staan. Wij zijn dus voor gelijke monniken en gelijke kappen voor iedereen, waarbij niemand voorgetrokken moet worden. Natuurlijk vinden ook wij dat iedere statushouder in ons land onderdak en voedsel moet krijgen, maar nogmaals, wij vinden het niet goed dat deze mensen een voorrangsbehandeling krijgen bij het toewijzen van sociale woonruimte.

Iedereen roept verder dat er te weinig sociale woonruimte in onze gemeente zou zijn, maar naar onze mening is er in principe geen tekort aan sociale woonruimte, maar er zijn teveel scheefwoners in Haarlemmermeer. Deze mensen hebben ooit een sociale woning toegewezen gekregen, maar blijven daar zitten omdat die woningen lekker goedkoop en voldoende groot zijn. Om dit in de toekomst te voorkomen moeten we meer kleine sociale woonruimte bouwen zodat deze mensen later uit zichzelf vertrekken en er geen stagnatie meer is bij de doorstroming van woningen. Wij van Forza! vinden dan ook dat de gemeente nu zelf het voortouw moet nemen bij de bouw van veel meer kleine sociale woningen. Bijvoorbeeld door zelf de bouw hiervan te financieren. Wij gaan daar graag over in gesprek met onze collega’s in de raad.

Naast het toewijzingsbeleid voor zelfstandige woonruimte, vinden wij ook dat statushouders door het huidige college van B en W sowieso worden gepamperd. Zo worden zij in Haarlemmermeer bijvoorbeeld niet op hun uitkering gekort als zij geen actie ondernemen bij zaken zoals het leren van de Nederlandse taal. Iets wat in onze optiek natuurlijk essentieel als je hier straks wilt wonen en werken. Veel van de standpunten van Forza! komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is goed over nagedacht. Helemaal als je beseft dat Pim Fortuyn bij veel zaken nog steeds onze grote inspirator is en de beste premier was die Nederland nooit gehad heeft.”

 

Dit interview verscheen op 31 oktober 2018 in: ‘Nieuwsblad Haarlemmermeer’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.