Forza! dient motie Gelijke monniken, Gelijke kappen in

Op 18 oktober 2018 diende Forza! een motie in om de voorrang van statushouders bij het aanbieden van de nieuwe ‘Huisvestingsverordening 2019 Haarlemmermeer’ de voorrangsregels voor statushouders te schrappen

De VVD en HAP steunden ons voorstel om statushouders gewoon op de wachtlijst te plaatsen voor toewijzing sociale huurwoning NIET. Ze willen het daar pas over hebben in 2019.
Of u nog even geduld heeft zodat zij een item voor hun verkiezingscampagne hebben?

De motie werd uiteindelijk alleen door Forza! en SRH gesteund en daarmee verworpen door de rest van de raad.

Daarom Forza! op 21 november 2018, LIJST 5

Klik hier om onze motie in te zien (PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.