Forza! stelt vragen aan het college over de knip aan de Zwanenburgerdijk

Vandaag heeft de fractie van Forza! in de gemeenteraad van Haarlemmermeer, schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de knip aan de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg. Deze vragen heeft kandidaat-raadslid Erik Vermeulen (plek 4) verzameld na een oproep in de Facebookgroep ‘Je bent Zwanenburger als’.

In het kader van de Visie op de Ringvaartdijk vindt momenteel een proef plaats met een ‘knip’ op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van de Lindenlaan. Op deze plek is de weg afgesloten voor alle autoverkeer. Vanuit de Zwanenburgse gemeenschap bereikten ons diverse klachten.

De gemeente streeft in haar visie naar om veiligheid en leefbaarheid op de dijk vergroten. (Uit visie op ringvaartdijk)
Dit wordt vertaald in de volgende maatregelen:
1. Het doorgaand (vracht) verkeer van de dijk weren.
2. De verkeersveiligheid vergroten.
3. Parkeren onderaan de dijk mogelijk maken.
4. Meer voorzieningen maken voor voetgangers en fietsers.
5. Ruimte maken voor leefbaarheid en recreatief gebruik.
6. Tegengaan verpaupering.
7. Tegengaan ontwikkelingen die een verkeer aantrekkende werking hebben weren.

Over de Zwanenburgerdijk tussen de Weerenbrug en de Dennenlaan rijden dagelijks zo’n 5.500 voertuigen. Een flink deel daarvan is doorgaand verkeer. De (vracht)auto’s veroorzaken veel overlast.
Een afsluiting van de Zwanenburgerdijk laat twee van die zeven wensen in vervulling gaan: het vrachtverkeer van de dijk en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers.

Hoewel het lijkt er op dat met een afsluiting juist Zwanenburgers blij gemaakt kunnen worden lijkt de gemeente een stuk optimistischer over het slagen van de proef met de afsluiting dan een groot gedeelte van de Zwanenburgers. Dat optimisme is gebaseerd op een model dat is losgelaten op de (afgesloten) Zwanenburgerdijk en omgeving. Dat laat zien dat het sluipverkeer als gevolg van deze ‘knip’, zoals de afsluiting ook wel wordt genoemd, een andere route gaat kiezen, vooral de N200 en in tweede instantie de Troelstralaan.

 

Naar aanleiding van de praktijk van de eerste twee weken heeft Forza! een aantal vragen aan het college:

Vraag 1:
Hoe heeft u gemeten dat het verkeer op de Zwanenburgerdijk vooral sluipverkeer betreft dat geen bestemming in Zwanenburg heeft?=

Vraag 2:
Om het sluipverkeer te weren maar geen onnodige hinder voor Zwanenburgers te veroorzaken, waarom is de knip niet bij de Venenweg gelegd zodat winkels en woonstraten voor bewoners bereikbaar blijven? Wat zijn de argumenten voor de Lindenlaan?

Vraag 3:
Hoe is de doorgang van de hulpdiensten gewaarborgd?

Vraag 4:
In de praktijk blijkt nu de Dennenlaan één van de alternatieve routes, dit is voor Zwanenburg een ongewenste situatie. Er is hier al geen ruimte voor fietsers. Hoe wil u deze ongewenste ontwikkeling tegengaan?

Vraag 5:
De proef is geslaagd volgens de gemeente als minder dan 50% van de vermindering van het autoverkeer bij de Lindenlaan naar de achterliggende wijk verschuift én als straten niet enorm worden belast.
Als 49% van de vermindering van het autoverkeer naar de achterliggende wijken verschuift, noemt u dit dan geen enorme belasting voor deze straten? Op basis waarvan is deze norm gebaseerd?

Vraag 6:
Twee weken na de invoering van de knip lijkt het erop dat dat de voorgestelde routes zoals de N200 en de Troelstralaan niet de voorkeur hebben. Wat is het plan van de gemeente om de verkeersbelasting en onveiligheid in de woonwijken niet te vergroten?

Vraag 7:
Nu de proef op zoveel weerstand stuit in Zwanenburg en voor ongewenste situaties zorgt zoals: de vrachtauto’s die de winkels op de Zwanenburgerdijk bevoorraden kunnen niet keren en moeten 300 meter achteruit een druk kruispunt oprijden om het dorp weer te kunnen verlaten, auto’s die keren ter hoogte van de knip en zo fietsers en voetgangers in gevaar brengen, lokaal verkeer dat op alle mogelijke manieren door de achterliggende straten gaat rijden waarbij massaal tegen de richting in wordt gereden en omzetverlies voor de winkeliers ter plekke zou u bereid zijn de proef voortijdig op een voor de Zwanenburgers acceptabele plek, zoals de Zwanenburgerdijk ter hoogte van de Venenweg, voort te zetten?

In afwachting van uw antwoord

Met vriendelijke groet,
Paul Meijer

One thought on “Forza! stelt vragen aan het college over de knip aan de Zwanenburgerdijk

 1. Zover ik het had begrepen werd de afsluiting neergezet om sluipverkeer dat er {mogelijk] zou komen door werkzaamheden aan de N200 tegen te gaan.
  Dan ga je dus verkeer tellen op het moment dat er nog niets aan de hand is dit doe je dan 2 maanden .?
  Als dan de werkzaam heden aan de N200 zijn begonnen ga je weer tellen 2 maanden.?
  Als dan de verkeersbewegingen flink gestegen zijn heb je [mogelijk last van sluipverkeer.?]
  Ik ben geen deskundige maar volgens mij zijn de verkeersbewegingen duidelijk minder geworden op de N200 omdat niemand in deze file wil staan.?
  Het [probleem ] van het vrachtverkeer op de dijk staat daar volgens mij geheel los van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.