Schriftelijke vragen over tekort aan zorg in de zomer.

De fractie van Forza! stelt schriftelijke vragen over het tekort aan zorg in de zomer:

 

Geacht college,

 

Uit de media heeft Forza! vernomen dat mensen die thuis verpleegkundige zorg ontvangen, de komende weken mogelijk kantoorpersoneel over de vloer gaan krijgen of meer afhankelijk zijn van hun familieleden. Een op de drie wijkzorgorganisaties heeft het zomerrooster namelijk niet rond gekregen: voor honderden fulltime vakantiebanen zijn definitief geen mensen gevonden. Dat blijkt uit informatie die 63 wijkzorgorganisaties deelden met de NOS. Overal werkt het vaste personeel extra uren en bij tientallen organisaties worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen als er niet genoeg krachten zijn.

 

Wanneer dit in Haarlemmermeer ook speelt, vindt Forza! dit een zeer onwenselijke situatie. Medewerkers in de zorg en verpleging hebben meer dan recht op vakantie. Zij zetten zich namelijk al iedere dag met hart en ziel in voor de zorg. Zeker gezien de warme temperaturen deze zomer is het verlenen van zorg uiterst noodzakelijk. Naar aanleiding van dit bericht in de media heeft de fractie van Forza! de volgende vragen voor het college:

 

1.       Kent u het artikel van de NOS

https://nos.nl/artikel/2243249-wijkzorg-zet-kantoorpersoneel-in-tegen-gaten-zomerroosters.html

2.       Is er in Haarlemmermeer deze zomer ook een tekort aan zorgmedewerkers?

3.       Zo ja, hebben de verantwoordelijke organisaties de gemeente hier van op de hoogte gesteld en gevraagd om bij te dragen aan oplossingen?

4.       Komen deze personeelsproblemen ook voor bij de gemeentelijke zorg als bijvoorbeeld de Huishoudelijk hulp?

5.       Zo ja, aan hoeveel inwoners van Haarlemmermeer wordt hierdoor geen of minder huishoudelijk hulp/zorg geboden?

6.       Op welke wijze heeft het college zelf pro-actief gehandeld op het nijpende zomertekort?

7.       Bent u het met Forza! eens dat de miljardenbezuinigingen van het vorig PvdA- en VVD kabinet, waarbij ook nog eens duizenden zorgmedewerkers werden ontslagen, funest is geweest voor de zorgsector en dat daar nu nog steeds de wrange vruchten van worden geplukt? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Michel van Dijk   Forza!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.