Politieke Column: Een hart voor (lokale) referenda

Een hart voor (lokale) referenda

Inwoners moeten meer betrokken worden bij de politiek en hen moet een stem worden gegeven bij belangrijke projecten of onderwerpen. Voor een lokale partij als Forza! is dit zeer belangrijk.

Forza! is voorstander om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Forza! vindt dat inwoners het recht moeten hebben om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten.

Landelijk hebben we ervaring met raadgevende referendums. In 2016 hadden wij het Oekraïne referendum en begin dit jaar het referendum over de sleepwet. Aangezien de uitkomsten van deze raadgevende referendums de kartelpartijen niet beviel is er een streep gezet door dit prachtige instrument voor directe democratie. Nu is Hart voor Democratie bezig om voor 14 juni 300.000 handtekeningen te verzamelen voor een verzoek voor een allerlaatste referendum over de donorwet, de actieve donorregistratie die per 2020 in werking treedt en direct invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer van iedereen. Deze referendumcampagne is een initiatief van burgers, voor de burger.

Forza! steunt elk burgerinitiatief en vindt dit een goed voorbeeld van een belangrijk onderwerp waar burgers zich over zouden mogen uitspreken. Wij geloven dat referendums, door debatten en discussie, de kennis verbreden. Dit zou misschien wel zelfs tot meer donors kunnen leiden. Daarom is het zo’n mooi instrument.

In 2016 heeft de gemeenteraad een motie van Forza! aangenomen die het college opdracht heeft gegeven om met een referendumverordening te komen. Het was niet verrassend dat de ‘’oude politieke partijen’’ (VVD, PvdA, CDA en de ChristenUnie-SGP) tegen waren. PvdA noemde het ‘’voer voor populisten’’ en de VVD een “gordelbom”. Het laat zien dat het partijkartel bestaat uit angsthazen die bang zijn voor de mening van inwoners en geen enkele tegenspraak willen. Overigens is deze referendumverordening tot op heden nog steeds niet aan de gemeenteraad aangeboden.

Na de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zal er ook een nieuwe burgemeester worden gekozen. Het zou toch mooi zijn als de inwoners van de nieuwe gemeente hun eigen burgemeester konden kiezen? Forza! is in ieder geval voor!

U kunt tot 14 juni tekenen voor een referendum over de donorwet via www.hartvoordemocratie.nl . U tekent toch ook?

 

Deze column is geschreven door Forza! fractiemedewerker Jordy Schaap en verscheen eerder in ”Nieuwsblad Haarlemmermeer” op 23-05-2018. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.