Forza! teleurgesteld: toch voorrang statushouders bij woningtoewijzing

De fractie van Forza! heeft tevergeefs geprobeerd te voorkomen dat statushouders voorrang gaan krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Een amendement dat Forza! indiende bij de stemming over de huisvestingsverordening 2018 werd alleen gesteund door raadslid Beusenberg.

De VVD gaf in een stemverklaring aan het weliswaar met Forza! eens te zijn, maar de VVD ging tegen het voorstel van Forza! stemmen, omdat de wethouder aangaf dat dit amendement niet uitvoerbaar is.

Forza! vindt dat statushouders, net als alle andere inwoners van Haarlemmermeer, gewoon netjes op hun beurt moeten wachten voor een sociale huurwoning. Door deze maatregel zal het voor andere mensen uit Haarlemmermeer nog langer duren voordat zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

One thought on “Forza! teleurgesteld: toch voorrang statushouders bij woningtoewijzing

  1. Wat bezielt mensen toch om statushouders voorrang te willen geven en daarmee onze eigen kinderen achter te stellen? Tijd om dat te veranderen! 21 maart …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.