Michel van Dijk – ‘Wie Nederlands spreekt, doet mee!’

‘Wie Nederlands spreekt, doet mee’

Uit de column ‘Politiek Podium Haarlemmermeer’ van Nieuwsblad Haarlemmermeer, uitgave 7-02-2018.

Om in de samenleving mee te kunnen doen is het belangrijk dat nieuwkomers, maar ook mensen die al wat langer in Nederland zijn, de Nederlandse taal spreken. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet voor iedereen. Afgelopen week is dit thema twee keer in de gemeenteraad aan de orde geweest.

De fractie van Forza! heeft namelijk vragen gesteld aan de wethouder hoe het staat met de taalbeheersing van inwoners van Haarlemmermeer met een bijstandsuitkering. De regering wil terecht dat gemeenten streng optreden tegen mensen die weigeren Nederlands te leren spreken. Helaas controleren veel gemeenten niet of mensen in de bijstand hiervoor voldoende hun best doen.
Forza! heeft de indruk dat ook de wethouder van de HAP hier geen werk van maakt. Zo heeft het college tegen de zin van Forza! en de VVD de Wet Taaleis naast zich neer gelegd en lijkt er in Haarlemmermeer nog niemand om deze reden op zijn uitkering te zijn gekort. De fractie van Forza! is hierin heel helder: Wie door eigen schuld geen Nederlands spreekt, heeft geen recht op een bijstandsuitkering.
Hard, maar ook duidelijk.

Forza! is wel tevreden over de inzet van de gemeente om kinderen in beeld te krijgen die risico op een taalachterstand lopen en hen peuteropvang en voor-
en vroegschoolse educatie met hoge kwaliteitseisen aan te bieden.

In de gemeenteraad is onlangs uitgebreid gesproken over een collegevoorstel hieromtrent. Alle politieke partijen zitten op dezelfde lijn. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten, is het van belang dat kinderen al vroeg met de Nederlandse taal in aanraking komen. De mogelijkheden hiervoor zijn nu in onze gemeente vergroot. Onze enige zorg is of deze kinderen uiteindelijk naar de peuteropvang komen.

Forza! zou het liefste zien dat er een vorm van verplichting komt om in een uiterst geval de ouders te dwingen. Want van Forza! moet in Haarlemmermeer ieder kind gelijke ontwikkelingskansen krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.