Vragen van Forza over taaleis bij bijstandsuitkering

De fractie van Forza! wil weten of de gemeente voldoende controleert of mensen die een bijstandsuitkering ontvangen voldoende Nederlands spreken. De partij heeft het college van burgemeester en wethouders er schriftelijke vragen over gesteld.

Aanleiding voor de vragen zijn uitlatingen van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken dat de meeste gemeenten in Nederland lak hebben aan de regels van de taaleis in de bijstand. Veel gemeenten hebben nog geen enkele keer getest of iemand voldoende Nederlands spreekt als hij of zij een bijstandsuitkering krijgt. Voldoende Nederlands praten is wel een vereiste om een uitkering te krijgen.

Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! wil weten in hoeverre de gemeente zich aan de geest van deze wet houdt. Hij is ook benieuwd hoeveel bijstandsuitkeringsgerchtigden niet aan de taaleis voldoen.

Forza! heeft ook gevraagd hoeveel toetsingen de gemeente heeft uitgevoerd en hoeveel uitkeringen er zijn gekort. De fractie is tot slot benieuwd hoe het college gaat regelen dat uitkeringsgerechtigden goed worden gecontroleerd of ze voldoende Nederlands spreken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.