Forza! hekelt participatiebeleid

De fractie van Forza! heeft geen goed woord over voor het participatiebeleid van wethouder Marjolein Steffens-van de Water. Volgens Forza!-raadslid Michel van Dijk worden bewoners door het beleid tegen elkaar opgezet door de verschillende belangen die er spelen. “Dat mag nooit de bedoeling zijn van participatie.”

De gemeenteraad debatteerde op 21 december 2017 over het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het participatiebeleid. Het college van burgemeester en wethouders en met name verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens is er tevreden over. Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben eerder aangegeven minder enthousiast te zijn.

Raadslid Michel van Dijk van Forza! is uitermate kritisch. “Het is al vreemd dat de gemeente haar eigen beleid gaat onderzoeken en het onderzoek heeft zich voornamelijk beperkt tot de verschillende instrumenten van participatie. Onvolledig en weinig kritisch dus. In tegenstelling tot de jubelberichten van wethouder Steffens op de sociale media over participatie, bereiken ons alleen maar klachten van inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen.”

Forza! zegt een voorstander van participatie door inwoners maar deze zal dan wel op een andere manier vorm moeten krijgen, bijvoorbeeld door een systeem van loting en vormen van volksraadplegingen bij belangrijke onderwerpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.