Forza stelt vragen over rellen justitieel complex

‘Middenstand extra ondersteunen’

Hoofddorps Nieuwblad, 27 januari 2016

Waarom kan de jaarlijkse demonstratie bij het justitieel complex op Schiphol niet worden verboden? Dat vraagt Forza aan het gemeentelijk College nadat die heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om deze demonstratie bij wet te verbieden.

Forza is het met het College eens dat demonstreren een grondrecht is maar stelt dat ‘als deze gemeente zich actief blijft inzetten om de veiligheid binnen de gemeente te waarborgen, zij de plank misslaat als we zien dat een nieuwjaarssduik niet mag plaatsvinden maar antifascisten wel hun demonstratie mogen houden als zij zich maar vooraf aanmelden’.

Winkeliers
Fractievoorzitter Paul Meijer:
“Kijk maar naar 2015. Het aantal straatroven nam met maar liefst 130% toe, het aantal woninginbraken steeg ook weer. Wij horen steeds meer inwoners die middels een Whatsappgroep, Burgernet of Buurtwacht en buurtpreventieteams zelf toezicht houden op de veiligheid in hun wijk.
Participatie wordt hiermee snel een zaak van ‘zoek het zelf maar uit’.
Dit gemeentebestuuris er wel als het gaat om verbieden, maar niet als het gaat om voorkomen.
Forza is ook compleet geschokt door de cijfers inzake veiligheid in het bedrijfsleven:

Kijk maar naar het recente politierapport over vorig jaar.
Ironisch genoeg noemt het College het betreffende hoofdstuk: ‘Bedrijvigheiden Veiligheid’.
In onze ogen had, gezien de cijfers, het hoofdstuk ‘Bedrijvigheid en Criminaliteit moeten heten’.”

Meijer verwijst hierbij naar de forse toename van het aantal winkelinbraken, diefstallen en winkelovervallen en daarnaast inbraken en diefstallen in bedrijven en kantoren:
“De detailhandel, zo is bekend, heeft het al moeilijk genoeg.
Verhogingvan parkeertarieven, maar ook lasten door misdrijven dragen niet bij aan het succes van de middenstand.
Kijk maar naar de leegstaande winkelpanden aan de Kruisweg”.