Forza! ergert zich aan foto oud-wethouders op EK-honkbal

Hoofddorps Nieuwblad, 14-09-2016

De Forza-fractieleden Paul Meijer en Michel van Dijk zijn nog steeds niet bekomen van de schokkende foto die bij de start van het Honkbal EK Toernooi op het veelbesproken terrein van de Pioniers onlangs op Facebook en Youtube werd gepubliceerd: drie schaterende ex-wethouders, die een dubieuze rol speelden in het Honkbaldossier en de ontslagen topambtenaar Hans Zuurbier: “Wij hebben de burgemeester gevraagd om hen maar snel het Ereburgerschap te ontnemen.”

De oud-wethouders, Michel Bezuijen, Arthur van Dijk en Jeroen Nobel, stonden lachend voor de camera met een Jupiler honkbalcap op te toosten op het succes van het EK Honkbal toernooi dat inmiddels is afgerond. Meijer: “Deze drie wethouders, plus de heer Zuurbier, zijn betrokken zijn geweest bij de wantoestanden rond de verplaatsing van het honkbalstadion.
Deze provocerende foto stoort ons enorm want zo te zien staan die vier bestuurders er zonder enige gêne op en tonen zij volstrekt geen berouw over wat zij de gemeente Haarlemmermeer hebben aangedaan.”

Gemanipuleerd 
Zoals bekend is de Gemeenteraad opzettelijk en stelselmatig door met name Bezuijen en Nobel verkeerd, onjuist of onvolledig geïnformeerd over de risico’s van het project ‘Verplaatsing Honkbalstadion’.
De Raad was geen toestemming gevraagd voor een extra krediet, raadsvoorstellen werden bewust gemanipuleerd en informatie was stelselmatig en bewust achtergehouden.

Er waren een Raadsonderzoek en Raadsenquête voor nodig om te achterhalen wat er nu eigenlijk in al die jaren verkeerd is gegaan en wie de boosdoeners waren.
Paul Meijer heeft het College inmiddels vragen gesteld. Hij wil graag weten wat het College hier van vindt: “De hoofdrolspelers Bezuijen en Nobel zijn ook nog eens Ereburgers van onze gemeente en wij vinden dat nu echt de maat vol is en dat hun gedrag en houding als bestuurders toen, maar ook met deze foto nu, volstrekt niet passen bij goed Ereburgerschap en daarom willen wij dat hen het Ereburgerschap afgenomen wordt.” Het College heeft zoals te doen gebruikelijk vier weken de tijd om te reageren op de vragen van Forza!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.