Wij zorgen voor lef, passie en visie in de lokale politiek

‘De Bel voor de laatste Ronde’

Hoofddorp – Vandaag in de serie ‘De Bel voor de laatste Ronde’ fractievoorzitter Paul Meijer van oppositiepartij Forza Haarlemmermeer met wie onze redactie de afgelopen twee jaar van de raadsperiode evalueert en vooruitblikt op de twee jaar tot de komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Meijer: “De helft zit er op en onze partij wil in de lokale politiek blijvend met passie, visie en lef aanwezig zijn om de belangen van de inwoners van deze gemeente te behartigen. ”

Door: Jan van Grondelle (journalist van het Hoofddorps- en Venneps Nieuwsblad)

Bij de recente verkiezing ‘Politicus van het Jaar’ werd Meijer door de politiekjournalisten omschreven als de politicus die duidelijk zijn verhaal communiceert en zich niet laat verleiden tot mooie praatjes. Meijer: “Dat vind ik nog steeds een uitstekende kwalificatie van de pers die ons als Gemeenteraad wekelijks kritisch volgt. En dat ik mijn voorzittersrol in raadscommissies met verve verricht zoals werd gezegd, vind ik zondermeer een compliment. Wat wij als fractie tot nu toe, en ook in de vier voorgaande jaren, voor elkaar hebben gekregen, is geen sinecure.”

Toverwoord: Participatie
Dus dan maar meteen een paar voorbeelden. Meijer: “Wel, die zijn ook jou bekend: de openstelling van die onzinnige bussluis in Floriande; de koopzondag waarvoor wij ons hard hebben gemaakt; het redden van diverse ondernemers die caravanstallingen in hun leegstaande kassen hadden staan en anders failliet waren gegaan; onze invloed op bereikbaarheid en veiligheid in de polder, kortom: onderwerpen genoeg die onderdeel zijn van ons verkiezingsprogramma en die wij hebben waargemaakt.”
Dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen het Forza werd verweten dat mensen niet meer naar de stembus wilden vanwege de opstelling van Meijer, vindt hij lariekoek: “Wij hadden 2200 stemmen meer dan de PvdA, en toch kwam die partij ook met vier

Paul Meijer luidt de bel voor de laatste ronde tot 2018: “Laat ons maar populist zijn want wij zijn van het voor het volk” (Foto: Advance Photography).

zetels in de Raad. En wat te denken van CDVP en SRH? Die haalden niet eens de kiesdrempel en kregen toch elk een zetel. Dat is volstrekt onjuist. Kijk, mensen hebben steeds minder vertrouwen in de politiek. Ook lokaal. Dus ook hier. Kijk maar naar zo’n Honkbaldossier. Dat houdt de burgers bezig. Nee, ik geef geen mening meer want de verhoren lopen nog en ik zit in de Enquêtecommissie dus onthoud mij van commentaar totdat het eindrapport gereed is. Of kijk naar het recente Referendum in Nederland. De uitslag is bekend maar toch legt het kabinet Rutte die naast zich neer. Dus mensen hebben er geen vertrouwen meer in. En wat te denken van dat toverwoord Participatie? Die wordt hier alleen toegepast wanneer dat het College uitkomt. Ondernemers en inwoners zijn het beu. Dat hoor je overal.”

Windturbines weg
Naast de successen van Forza toch even iets rechtzetten: het Forza Deltaplan Economie is door de Raad weggesabeld. Meijer: “Nou, nou, het is gewoon niet aangenomen. Dat klopt en dat is spijtig want het is nog steeds een serieus plan.”
Dat allochtonen volwaardig moeten meetellen in deze gemeente vindt Meijer terecht maar ze moeten volgens hem wel zelfredzaamheid tonen en werken voor hun geld: “Maar er zijn hier nog steeds vage en dubieuze stichtingen die flink gesubsidieerd worden en die bijvoorbeeld gratis studiebegeleiding aan allochtone kinderen geven. Dan vraag ik mij af: maar waarom ook niet gratis voor autochtone kinderen die studiesupport nodig hebben? Ook stichting MeerWaarde krijgt op jaarbasis miljoenen aan subsidie waarvan het nut niet bewezen is.”
Een onderwerp dat ook nu ongevraagd op tafel komt: nut en noodzaak van windturbines.
Forza: “Volstrekte onzin. Daar hebben wij een D66-wethouder voor in het College die nota bene ook nog eens de Provincie kapittelt. Nee, onderzoek heeft onlangs wederom aangetoond dat de metershoge turbines volstrekt niet opleveren wat men denkt. Het is een broodje aap verhaal. Ja, de boeren zijn blij want die krijgen per exemplaar op hun grond 80.000 euro subsidie. Weg ermee, zet maar in op zonnepanelen maar niet te veel. Trouwens, er zijn al piloten die klagen dat de zon in die dingen schittert en dat is gevaarlijk.”

Veel een-tweetjes in de raad

Waar Forza’s Paul Meijer zich uitermate aan ergert is het eentweetjes gedrag binnen de Gemeenteraad: “Kijk, het Collegeakkoord is in beton gegoten en dat is sowieso al de doodsteek voor het politieke debat. Dan ben je als oppositiepartijen gewoon kansloos. In debatten neemt eerst de VVD het woord, dan HAP, D66 en PvdA. Maar het leuke is wel dat inmiddels wrijvingen zichtbaar zijn tussen VVD en HAP. Dat biedt kansen. Dat wordt de komende twee jaar nog best leuk.”

Maar inwoners worden door sommige wethouders en de grote fracties niet serieus genomen. Bij de Noodopvang vorige keer in Vijfhuizen zijn wel degelijk incidenten gebeurd die wij als Forza hebben gemeld maar daar werd gewoon niet naar geluisterd. Die voorvallen worden lekker onder de pet gehouden. Vooral mij wordt dan populisme verweten. Wel, dat vind ik prachtig want populisme is naar het volk luisteren. Beter een populist dan een socialist zeg ik altijd want ik hou niet van dure gesubsidieerde linkse hobby’s.”

Woningbeleid
De komende periode wil Forza zich blijven inzetten om starters in deze gemeente voorrang op de woningmarkt te geven: “Het is een beetje bezopen dat onze eigen inwoners achter in de rij moeten staan als het om huurwoningen gaat en dat buitenlanders voorrang hebben. Ik weet wel dat daar landelijke regels voor bestaan maar onze eigen jonge mensen moeten ook een betaalbare woning kunnen huren en niet op al te lange termijn.”Afschaffing van Stedenbanden vindt Meijer nog steeds noodzakelijk:

Paul Meijer: “Collegeakkoord zit in beton gegoten maar er komen nu wat scheurtjes in” (Foto: Advance Photography).

“Gelukkig zijn wij Hongarije al kwijt dus nu Cebu op de Filippijnen nog. Niemand hier begrijpt wat we daar te zoeken hebben en waarom we daar geld naar toe brengen. Laten we als gemeente maar samenwerken met een stad als Frankfurt, want daar kunnen wij wellicht ook economisch iets mee doen voor ons eigen lokale bedrijfsleven.”

Gesubsidieerd Islamitisch onderwijs moet volgens Forza hier worden verboden: “Dat heeft geen enkele zin want het stimuleert de integratie in onze samenleving niet. Nog steeds haalt geen dertig procent van de allochtonen de Inburgercursus. Het is een wassen neus.”

En wat de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 betreft hoopt Meijer dat die voor Haarlemmermeer pas in november worden gehouden vanwege de aansluiting van Spaarnwoude: “Dan hebben wij als Forza geen last van al die landelijke politieke kopstukken die zich weer met de Gemeenteraadsverkiezingen gaan bezighouden. Dat is goed voor onze partij want we willen sterker terugkomen dan in 2014. De kiezers kunnen op ons rekenen”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.