Meer huurwoningen voor Zwanenburgers

HCnieuws,1-02-2016

De fractie van Forza! maakt zich zorgen over de verdeling van sociale huurwoningen in Zwanenburg. De partij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B en W.
Volgens Forza! maken jonge inwoners en gezinnen nauwelijks nog kans op een sociale huurwoning in Zwanenburg. De fractie wil precies weten hoeveel vrijgekomen huurwoningen er vorig jaar aan inwoners van Zwanenburg zijn gegeven.
Forza! wil dat een groot aantal vrijgekomen huurwoningen moet worden gegeven aan de inwoners van Zwanenburg omdat dit ten goede komt aan de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp.Een ander punt van zorg voor Forza! is het aantal eengezinswoningen in Zwanenburg dat bezet wordt door eenpersoonshuishoudens. De partij wil graag van het college weten om hoeveel woningen het gaat en wat het college gaat doen om dit probleem op te lossen. In eengezinswoningen horen gezinnen te wonen en geen alleenstaanden, vindt Forza!
Raadslid Michel van Dijk: “Veel jonge Zwanenburgers worden nu gedwongen om elders in de regio een woning te zoeken, terwijl ze graag in Zwanenburg zouden willen blijven wonen om bijvoorbeeld voor hun ouders te zorgen.
Daar moeten we oog voor hebben. Dus ik pleit voor meer maatwerk bij de verdeling van sociale huurwoningen.”
Een ander punt van zorg voor Forza! is het aantal eengezinswoningen in Zwanenburg dat bezet wordt door eenpersoonshuishoudens. De partij wil graag van het college weten om hoeveel woningen het gaat en wat het college gaat doen om dit probleem op te lossen. In eengezinswoningen horen gezinnen te wonen en geen alleenstaanden, vindt Forza!