Laat VVD voorzitter zijn in de enquêtecommissie

Hoofddorps Nieuwblad, 9-12-2015

Voor Forza is het duidelijk: er wordt een nieuwe commissie benoemd die de vragen moet gaan inventariseren om in de Raadsenquête- te diverse hoofdrolspelers in de Honkbalsoap (wederom), maar nu onder ede, te verhoren. Paul Meijer: “De VVD heeft, bij monde van Henk Kuipers, al aangegeven dat zij daar best deel van uit wil maken dus mijn voorstel is om iemand vanuit deze partij dan meteen ook maar voorzitter te laten zijn.

 

” De Forza-fractievoorzitter is verheugd over het feit dat uiteindelijk de voltallige Gemeenteraad afgelopen donderdagavond instemde met het houden van een Raadsenquête.
Meijer: “Zoals bekend had Forza al afgelopen februari een motie hiervoor ingediend maar die haalde helaas geen meerderheid. Alleen CDVP en SRH steunden hem. En als een duveltje uit een doosje diende de HAP vorige week een soortgelijke motie in en ik vond het toen politiek verstandig om de onze samen te voegen met de nieuwe want anders hadden beide moties wellicht geen meerderheid bekregen.”

 

Hoofdrolspelers 
Wie er nog meer in die nieuwe commissie moeten zitten is een zaak voor de Gemeenteraad want de Griffie gaat hierover de piketpaaltjes uitzetten.
Maar Meijer heeft wel een suggestie: “Ik vind een commissie van 5 tot hooguit 7 leden voldoende. Dat de HAP en Forza daar dan in komen lijkt mij logisch maar ik denk dat CU-SGP, met Arjo van Bezooijen, en D66, met name Joost Koomen, ook interessante bijdragen kunnen leveren. In elk geval moeten er geen voormalige Auditcommissieleden in want die hebben al veel werk gehad met het recente Raadsonderzoek over dit onderwerp.” De vraag is eveneens wie er dan straks onder ede moeten worden ondervraagd. Meijer: “Dat moet net zo democratisch worden beslist als de samenstelling van deze commissie maar het lijkt mij dat het essentieel is dat gemeentesecretaris Carel Brugman, directeur financiën Mariëll Visbeen en de ontslagen topambtenaar directeur economie Hans Zuurbier dat zijn.

 

Daarnaast ook het gehele voormalige College onder aanvoering van burgemeester Theo Weterings. Plus uiteraard de drie voormalige wethouders Michel Bezuijen, Arthur van Dijk en Jeroen Nobel want die hebben aan het Raadsonderzoek niet willen meedoen.” Dat Meijer pleit voor het commissievoorzitterschap van de VVD is op zich een aardige want in dit Honkbaldossier heeft deze partij in feite de meeste hoofdrolspelers geleverd. De verwachting is dat voorjaar 2016 de Raadsenquête kan worden gehouden waarna komende zomer de resultaten bekend moeten zijn en de Raad zich erover kan buigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.