Opmerkelijk bericht van de HAP

Forza! persbureau

Een opmerkelijk bericht bereikte ons vandaag. Na een onderzoek van maanden door een extern bureau besluit de fractie van HAP nu alsnog te pleiten voor een raadsenquete naar aanleiding van de ongeoorloofde overschrijding van het budget met tonnen bij de verplaatsing van het Pioniers honkbalstadion.

 

De fractie van Forza! heeft reeds in Februari een motie van die strekking ingediend, de HAP stemde daar toen tegen. Eén van de redenen die fractieleider Rip van de Hap gaf was dat het te vroeg was om een zwaar (en duur) middel als een raadsenquete in stelling te brengen.

 

Forza! pleitte niettemin toen al vóór een raadsenquete, omdat de vertrokken bestuurders, ex-wethouders Bezuijen, Van Dijk en Nobel al aangaven niet aan een onderzoek mee te zullen werken. De heer Nobel gaf aan dat resultaten van zo’n onderzoek te vrijblijvend gebruikt konden worden en slechts als het in de politieke kraam te pas kwam (mogelijk) in zijn voordeel zouden pleiten. Als het politiek niet zo uit zou komen voor partijen dan kon zijn bijdrage of verklaring eenvoudig weggelaten worden. Daar heeft hij een punt mee. Het is ook precies een van de redenen waarom Forza! ook toen al van mening was dat een raadsenquete gerechtvaardigd was en is.

 

Een raadsenquete, vergelijkbaar met een parlementaire enquete op landelijk niveau, is openbaar, alle betrokkenen worden onder ede gehoord en niets kan, achteraf, uit de verhoren of verklaringen worden weggelaten, of naar eigen believen van de onderzoekers worden gebruikt.

 

Bovendien is tenminste één ambtenaar inmiddels ontslagen met toepassing van een zogenaamde “vaststellingsovereenkomst”. Een vaststellingsovereenkomst houdt onder meer doorgaans in dat betrokkene een (forse) afkoopsom meekrijgt en geen mededelingen aan derden mag doen over de toedracht van het ontslag. Deze ambtenaar, die meer dan waarschijnlijk interessante dingen te melden heeft mócht helemaal niet met een extern onderzoeksbureau praten.

 

Nu zijn we dankzij onder andere mijnheer Rip vele tienduizenden euro’s aan onderzoek verder en pleit de HAP onder aanvoering van Rip alsnog voor een raadsenquete. Forza! kijkt met veel belangstelling uit naar de motie waar HAP mee komt. Wie zei ook weer dat regeren vooruitzien was? Kennelijk gold dat in februari even niet voor HAP.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.