Standpunt van Forza! ten aanzien van de opvang van vluchtelingen in Vijfhuizen.

Hoofddorp, 18 november 2015
Europa wordt overspoeld door asielzoekers uit het Midden-Oosten die, dankzij ruimhartige vluchtelingenverdragen, recht hebben op opvang in Europa, dus ook in Nederland. Forza! sluit niet uit dat onder deze asielzoekers ook daadwerkelijk vluchtelingen zitten, zoals christenen en homoseksuelen, die hun leven niet zeker zijn in hun thuisland. Het is echter niet mogelijk om op voorhand een onderscheid te maken tussen economische en politieke vluchtelingen.Forza! is van mening dat in Nederland, dus ook in Haarlemmermeer, mensen in nood ten alle tijden en zonder aanziens des persoon geholpen moeten worden. Echter de asielzoekers die nu naar Nederland komen zijn, een enkeling uitgezonderd, geen mensen in nood, zij zijn gelukzoekers die willens en wetens een keuze hebben gemaakt om in Nederland beroep te doen op voorzieningen die in eerste instantie voorbehouden zijn aan de inwoners van Nederland. Hiermee plegen deze duizenden asielzoekers een aanslag op de Nederlandse welvaartstaat waarvoor onze voorouders zo hard hebben gevochten en gewerkt. Deze asielzoekers zoeken in Nederland geen veiligheid. Veilig waren ze namelijk al in Turkije, Griekenland, Macedonië etc.De komst van tienduizenden en wellicht honderdduizenden asielzoekers naar Nederland met hun eigen cultuur, religie en gewoonten zal een ontwrichtend en destabiliserend effect hebben op onze samenleving. Op het gebied van wonen, werk, onderwijs en veiligheid. Maar ook de kernwaarden van onze samenleving als gelijkheid van man en vrouw, acceptatie homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting etc. komen onder druk te staan.
Asielzoekers importeren hun conflicten en tribale twisten naar onze steden en dorpen. De asielzoekers die naar Nederland komen zijn voornamelijk jonge mannen en onder hen bevinden zich oorlogsmisdadigers, ontsnapte gevangenen en mannen met psychiatrische stoornissen. De asielzoekers hebben beelden en verwachtingen van onze samenleving die niet juist zijn en dit brengt een enorm spanningsveld met zich mee. We zien nu al dat steeds meer asielzoekers hun opvang niet meer accepteren.
Het einde is nog niet in zicht. De verwachting is dat er nog 3 miljoen asielzoekers naar Europa zullen komen en een aanzienlijk deel zal naar Nederland komen met haar ruimhartig opvangbeleid en perspectief op een van de beste sociale voorzieningen in de wereld.

Dit brengt ons op het volgende standpunt ten aanzien van de noodopvang van 400 personen in Vijfhuizen:

Forza! is van mening dat er geen noodopvang moet komen in Vijfhuizen. Inwoners van Vijfhuizen hebben geen enkel belang bij de komst van 400 asielzoekers naar hun dorp. Het levert onveiligheid, onzekerheid, onbegrip en ergernissen op. Het dorp heeft de asielzoekers weinig te bieden. Forza! wil noodopvang toestaan voor maximaal 100 Christenen, homoseksuelen, vrouwen en andere minderheidsgroepen die onveiligheid ervaren in reguliere opvang elders.

Mocht het college besluiten dat er noodopvang gaat komen in Vijfhuizen dan is Forza! van mening dat er maximaal 200 asielzoekers gehuisvest mogen worden en dat deze personen zouden moeten bestaan uit gezinnen onder de volgende voorwaarden:

  • Alle personen zijn medisch gecheckt
  • Alle personen ondertekenen een verklaring waarin zij de gebruiken en kernwaarden van onze samenleving onderschrijven. Bij overtreding is die persoon niet welkom in Haarlemmermeer.
  • Lokale ondernemers worden nadrukkelijk betrokken bij de opvang als leveranciers.
  • Er is sprake van een (nuttige en recreatieve) dagbesteding van de asielzoekers. Zij mogen iets terugdoen voor de samenleving. Het valt ook niet uit te leggen dat een schoonmaakbedrijf moet worden ingehuurd om de paviljoens schoon te maken. Dat kunnen de asielzoekers heel goed zelf en anders leren ze het maar.
  • Wanneer het college besluit dat ook alleenstaande mannen moeten worden opgevangen dan is Forza! van mening dat:
  • Mannen en vrouwen/gezinnen/christenen/homoseksuelen strikt gescheiden worden opgevangen.
  • Grote groepen mannen zich niet mogen ophouden in Vijfhuizen (avondklok).
  • Vechtpartijen, intimidatie, bedreigingen etc. betekent dat iemand wordt verwijderd uit de opvang.
  • Er een vertrouwenspersoon wordt aangesteld die toeziet op sociale veiligheid.

De Noodopvang moet na zes maanden definitief worden gesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.