Burgemeester staat aan kant van mensen die vluchtelingen willen opvangen

Hoofddorpse Courant, 2-10-2015

Burgemeester Weterings wekt stellige de indruk dat hij aan de kant staat van inwoners die vluchtelingen willen opvangen en niet aan die van mensen die dat juist niet willen. Dat schrijft fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! in reactie op de open brief die de burgemeester eerder schreef over het pamflet van Forza! over de crisisopvang in Vijfhuizen.

Meijer benadrukt in zijn reactie dat Weterings burgemeester is van alle inwoners. “Ook van de grote groep inwoners die geen vluchtelingenopvang bij hen in de buurt wensen.” Volgens Forza! worden mensen die geen vluchtelingen willen opvangen ten onrechte weggezet als zeurders, asocialen en xenofoben.Paul Meijer stelt verder in de brief dat de burgemeester heeft geschreven dat inwoners inspraak hebben bij de komst van een noodopvang of een AZC. Volgens hem is dat pertinent niet waar. Meijer schrijft dat wethouder Horn vorige week in Vijfhuizen duidelijk heeft gezegd dat inwoners niets te zeggen hebben over een noodopvang of de plek, maar uitsluitend mogen meepraten over de randvoorwaarden. Het verzet van Forza! tegen de opvang van vluchtelingen kwam donderdag ook ter sprake tijdens de raadsvergadering. Paul Meijer wilde onder meer weten of alle vluchtelingen uit de Expohal inmiddels zijn verdwenen. Burgemeester Weterings liet weten dat dit inderdaad het geval is.

HAP-fractievoorzitter Johan Rip zei daarop grote waardering te hebben voor alle mensen die de opvang in de Expohal mogelijk hebben gemaakt. Over het pamflet van Forza! was hij veel minder enthousiast.

D66-raadslid Pablo Meegdes wilde weten wat het verzet van Forza! nou precies inhoudt. “Gaat u soms vluchtelingen bekogelen of zo?” Meegdes noemde een en ander ‘stuitend’. Paul Meijer antwoordde dat Forza! zich met hand en tand zal blijven verzeten tegen de opvang van vluchtelingen, niet door het gooien van stenen maar via internet en met behulp van spandoeken.